Auto’s: Amerikaanse droom en Europese nachtmerrie

Marktrapport

Meestal kan het ons weinig schelen in Europa wat Donald Trump al dan niet leest. Maar nu is de situatie anders. Eerder deze week ontving de Amerikaanse president een rapport van het US Department of Commerce over de economische impact van de invoer van Europese auto’s, vrachtwagens en auto-onderdelen. Het rapport is voorlopig enkel bestemd voor presidentiële ogen, want het werd niet openbaar gemaakt. De inhoud van het rapport is belangrijk, en vooral de interpretatie van de inhoud. Mogelijk biedt dit rapport het argument om hogere invoertarieven in te stellen op de Europese auto-industrie. Indien President Trump op eigen initiatief, en zonder het Amerikaanse Congres erbij te betrekken, de Europese invoer wil aanpakken, dan moet hij de nationale veiligheid als argument inroepen. Dat gebeurde eerder bij het instellen van hogere tarieven op staal en aluminium. Ondanks internationaal protest was het argument van de nationale veiligheid nog enigszins zinvol voor deze sectoren aangezien ze intensief worden gebruikt in de defensie-industrie. Voor wagens en auto-onderdelen ligt dat toch wel anders. Discriminatie van Europese auto-producenten lijkt vooral als doel te hebben Amerikaanse producenten te bevoordelen. Dat is uiteraard perfect conform de America First ideologie: meer Amerikaanse wagens op Amerikaanse wegen.

Indien de president voor deze piste kiest, kan dit grote economische gevolgen hebben. De Europese autosector kreunt nu al onder de invoering van strengere milieureglementeringen, de wereldwijde overproductie en de opkomst van nieuwe autoproducenten in de opkomende economieën. Dat blijkt ook uit de beperkte groei in de Duitse autosector (zie figuur). Europa kan hogere Amerikaanse invoertarieven missen als kiespijn, zeker op dit ogenblik. Europa stelt zich dan ook opmerkelijk assertief op. De Europese Commissie reageerde eerder voorzichtig na de verhoging van de Amerikaanse invoertarieven op staal en aluminium, namelijk met enkele symbolische tariefverhogingen op producten zoals Amerikaanse whisky en Harley-Davidsons. Deze keer zal het anders zijn. De Commissie heeft een lijst klaar met tariefverhogingen op ongeveer 20 miljard aan Amerikaanse invoer in de EU. De omvang van die tegenmaatregelen zal ongetwijfeld opnieuw een Amerikaanse reactie uitlokken. Het risico op een snelle en hevige escalatie is dan ook bijzonder groot.

De komende drie maanden zijn essentieel. Gebruikt President Trump het ‘geheime’ rapport als een wapen in de lopende handelsonderhandelingen met de EU, dan blijft de schade mogelijk nog beperkt. De EU wordt dan allicht gedwongen tot meer toegevingen, wat eveneens marktverstorend kan werken. Op lange termijn bepalen economische fundamenten zoals innovatie bilaterale handelspatronen, en niet kunstmatige politieke ingrepen. Als Donald Trump kiest voor de harde confrontatie, heeft Europa een torenhoog probleem, aangezien de Europese autosector sterk verweven is met de ganse Europese economie.

De EU probeert de Amerikaanse president nog steeds te overtuigen af te zien van een confrontatie. De Commissie wees recent op het belang van de Europese autoproductie op het grondgebied van de Verenigde Staten. Die productie creëerde 120.000 jobs in de VS en 60% van de productie wordt geëxporteerd. Europese autoproducenten helpen dus het Amerikaanse handelsbalanstekort te verkleinen.

Intussen blijft de mogelijke escalatie van de handelsoorlog wegen op het bedrijfssentiment in alle westerse economieën. De onzekerheid duurt voort en brengt onomkeerbare schade toe aan de economische vooruitzichten.
 

Figuur - Duitse export van auto’s en auto-onderdelen - (index; bron: Destatis, 2019)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.