Spaanse premier gooit handdoek in de ring

Marktrapport

De Spaanse eerste minister Pedro Sánchez gooide afgelopen vrijdag de handdoek in de ring. Sánchez staat (stond) aan het hoofd van een socialistische minderheidsregering die rekende op gedoogsteun van onder meer het links-radicale Podemos en de Catalaanse partijen. Die laatsten weigerden evenwel goedkeuring van de jaarbegroting voor 2019. Het proces van 12 Catalaanse functionarissen in het kader van het onafhankelijkheidsstreven, was daar zeker niet vreemd aan. Het incident legde de precaire situatie en het onvermogen om te regeren pijnlijk bloot. Daarop riep Sánchez nieuwe verkiezingen uit. De stembusslag vindt al plaats op 28 april. Wat mogen we verwachten?

Een blik op de politieke constellatie in Andalusië loont de moeite. De regio in het uiterste zuiden van Spanje hield eind 2018 verkiezingen. Begin januari draaiden onderhandelingen uit op het einde van 40 jaar links bestuur. De Partido Popular (PP) vormt een centrumrechtse regering met de liberalen van Ciudadanos. De gedoogsteun van het uiterst rechtse Vox, die uit het niets 12 zetels binnensleepte, compenseert het meerderheidstekort (8 zetels).

Een recente poll duidt het Andalusisch politiek bestel aan als meest waarschijnlijke formatie ook op nationaal niveau. De combinatie komt voorlopig slechts drie zetels te kort. Een regering tussen de Socialisten en Podemos blijkt niet haalbaar. Het tekort zou vandaag 176 zetels bedragen. Dat komt vooral omdat de Spaanse kiezer het (extreem)linkse Podemos even links laat liggen. Een coalitie tussen de socialisten van Sánchez en Rivera’s PP levert wel een meerderheid op maar die optie haalde Rivera vorige week al van tafel. De twee houden er een te verschillende mening over de Catalaanse kwestie op na.

De (verwachte) ruk naar rechts is geen uitzonderlijk Spaans geval. De golf rolt al even over heel Europa. Frankrijk stond in 2017 in de schijnwerpers toen Marine Le Pen (Front National) een reële kans maakte op het presidentschap. De PVV van Geert Wilders werd eerder dat jaar de 2e grootste partij. Italië en Duitsland maakten vorig jaar kennis met (uiterst) rechts (Lega, AfD). Het is niet onwaarschijnlijk dat ook de Spaanse Vox straks de opstoot van Spaans nationalisme (stijgende immigratie, Catalaans onafhankelijkheidsstreven) verzilvert.

De markt verhinderde in Q12017 een herstel van de euro uit vrees voor een Franse politieke aardverschuiving die er uiteindelijk niet kwam. Die vond vorig jaar in Italië wel plaats. De kredietrisicopremie (renteverschil t.o.v. de veilig geachte Duitse rente) liep er fors op en de euro stond onder druk. Maar de impact van de Spaanse politieke onzekerheid blijft voorlopig zeer miniem. Een echte opmars van politieke extremen zoals in Frankrijk en Italië, zien we in Spanje momenteel niet. Podemos gaat onderuit en de geprojecteerde groei van Vox blijft relatief gelimiteerd. Bovendien presteert de Spaanse economie opvallend goed. Het land legde vorig jaar een gemiddelde kwartaalgroei van meer dan 0.6% voor, een wezenlijk verschil met Frankrijk (0.25%) of Italië (inmiddels in recessie). Een (beperkte) periode van politieke onzekerheid brengt het land allicht niet van de rails. De markt bewaart de kalmte, al houdt dat de deur voor een negatieve verrassing op 28 april uiteraard open.
 

Figuur - Stijging van de Spaanse kredietrisicopremie t.o.v. Duitse rente blijft uiterst beperkt.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Een veilige haven in zicht?

Een veilige haven in zicht?

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Buzzer beater stuurt dollar naar verlengingen

Markten kijken door verouderde PMI’s

Markten kijken door verouderde PMI’s

Turkse centrale bank zet belangrijke stap

Turkse centrale bank zet belangrijke stap
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.