Groene obligatiemarkt krijgt groeispurt

Marktrapport

In december 2016 kaapte Polen de prestigieuze eer van eerste uitgever van een “groene” overheidsobligatie voor de Franse neus weg. Verrassend want Polen was op dat ogenblik onder meer nog eigenaar van de grootste vervuiler van de EU: de op bruinkool-gestookte thermische centrale in Belchatow. De Fransen waren er dan weer op gebrand om het klimaatakkoord van Parijs te verzilveren, maar moesten het in januari 2017 met een tweede plaats doen.

Sindsdien ontplooide de markt voor groene (overheids)obligaties zich langzaam maar zeker. In Europa volgden in 2018 België, Litouwen en Ierland. De jaren nadien pikten onder meer Nederland, Zweden, Hongarije, Duitsland, Italië en Spanje gretig hun wagonnetje aan. Globaal gezien steeg de uitgifte van nieuwe groene overheidsobligaties stelselmatig. Na het < €1 miljard Poolse debuut in 2016 steeg de netto-uitgifte tot en met vorig jaar jaarlijks met een kleine €10 miljard.

Dit jaar kreeg de markt van groene overheidsobligaties een groeispurt. De netto-uitgifte is al meer dan verdubbeld ten opzichte van vorig jaar (+- €75 miljard). De uitgestelde klimaatconferentie in Glasgow (31 oktober tot 12 november) was onrechtstreeks aanleiding voor het Britse debuut. Een maand lang kreeg de 12-jarige obligatie de titel van grootste groene uitgifte ooit. De Britse schatkist haalde maar liefst £10 miljard op dankzij uitpuilende orderboekjes (£90 miljard). Deze week onttroonde de EU het VK. De eerste groene EU-obligatie met een looptijd van 15 jaar trok een investeerdersvraag ten belope van €135 miljard. De Europese Commissie plaatste €12 miljard in de markt. Beleggers krijgen voorlopig niet genoeg van de groene obligatiegolf, waardoor emittenten ze zelfs iets goedkoper kunnen plaatsen dan gewone schuld. De kans dat die groene premie (greenium) langzaam verdwijnt is reëel in de exponentieel groeiende markt.

De EU maakt er een erezaak van om de groene shift mee te bewerkstelligen. In het kader van de financiering van het NextGenerationEU-herstelfonds (€750-800 miljard) wordt de EU de volgende jaren een serie-emittent. Dit jaar mikte de EU op €80 miljard. Tussen 2022 en 2026 stijgen de netto-volumes tot €150 miljard per jaar. De Europese Commissie wil een derde van de uitgiftes doen via groene obligaties. Concreet moeten EU-lidstaten die middelen gebruiken voor specifieke projecten rond bijvoorbeeld energie-efficiëntie, transport of natuurbehoud. De energiecrisis die nu boven het Europese continent hangt versterkt alleen maar de vraag naar alternatieve, milieuvriendelijke, energiebronnen en projecten. De grote afwezige in het verhaal blijft voorlopig de VS. De Amerikaanse schatkist heeft geen concrete plannen om op de groene golf mee te surfen. Hier en daar wordt wel geopperd dat President Biden de geplande infrastructuurwerken (na goedkeuring door het Congres) kan/wil gebruiken om de inhaalbeweging in te zetten.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

Evolutie netto-uitgifte van groene overheidsobligaties

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.