Markt rekent opnieuw op Poolse beleidsbocht

Marktrapport

De Tsjechische haviken vlogen vorige week uit, maar hoe lang blijven de Poolse duiven nog op stok? We stelden ons de vraag al vaker. In september smoorde gouverneur Glapinski alle speculatie nog in de kiem. De wisselmarkt nam de vlucht vooruit na Poolse inflatiecijfers eind augustus. EUR/PLN daalde richting 4.50 met een mogelijke eerste renteverhoging in november in het achterhoofd. Glapinski’s vastberadenheid om zijn termijn (midden 2022) zonder renteverhogingen uit te zingen en de volatiele marktomgeving slingerden het muntenpaar vervolgens opnieuw richting 4.65, een quasi-evenaring van de zwakste zlotykoersen in meer dan een decennium.

Een maand later is de wisselmarkt haar blauwtje alweer vergeten. De notulen van de vorige beleidsvergadering van de Poolse centrale bank en nieuwe inflatiecijfers duwden EUR/PLN van 4.65 tot 4.55. Opnieuw hebben markten 3 november in het achterhoofd. De notulen van de septembervergadering zetten de ommekeer in. De minderheid van Poolse centrale bankiers die beducht is voor blijvende gevolgen van de inflatie-opstoot schotelde het beleidscomité twee voorstellen voor. Beiden stoten voorlopig op een njet. Het eerste voorstel - een beperkte, traditionele verhoging (+15 bpn tot 0.25%) - belandde eerder dit jaar al tweemaal in de prullenmand. Het tweede voorstel diende als een wake-upcall. Het beleidscomité stemde over een controversiële renteverhoging van 0.1% tot 2%! Qua inhaalbeweging zou dat kunnen tellen. Voor markten een signaal dat de reactiefunctie van de Poolse centrale bank toch zou kunnen afwijken van Glapinski’s struisvogelpolitiek. De volgende waarschuwing kwam van de inflatiecijfers voor september. Ze stegen opnieuw sneller dan verwacht (0.6% m/m en 5.8% j/j) tot het hoogste niveau in meer dan twintig jaar tijd en verder boven de bovengrens van de tolerantieband (3.5%) rond de 2.5%-inflatiedoelstelling. De Poolse lonen stegen in de eerste jaarhelft dan weer met 8% op jaarbasis tov 5.8% in de vergelijkbare periode in 2020. De oplopende prijsdruk bleek verder uit de details van de Poolse PMI voor de verwerkende nijverheid, die vrijdag ook op de agenda stond. Sommige ondervraagde bedrijven toonden voorts bezorgdheid voor de toekomstige groei omwille van de prijsdynamiek. Ze verwezen letterlijk naar het risico op stagflatie.

Woensdag steken de Poolse centrale bankiers de koppen bij elkaar op een tussentijdse beleidsvergadering. De markt rekent er op dat de verontrustende inflatiedynamiek minstens in de verf gezet wordt. Op die manier creëert de NBP ruimte om alsnog te reageren (start beleidsnormalisatie) op de novembervergadering. Dan beschikt ze immers over nieuwe groei- en inflatievooruitzichten die als ruggengraat van een koerswijziging kunnen dienen. Wat verdere zlotywinsten betreft vanaf de huidige niveaus hanteren we de strategie: eerst zien en dan pas geloven.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/PLN: markt loopt een tweede keer vooruit op beleidsbocht van Poolse centrale bank

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Back to normal

Back to normal

Geen stormweer door ontwerpbegrotingen

Geen stormweer door ontwerpbegrotingen

Nieuwe Hongaarse rentestijging helpt HUF niet

Nieuwe Hongaarse rentestijging helpt HUF niet

Inflatie counteren met snelle renteverhoging?

Inflatie counteren met snelle renteverhoging?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.