Tsjechische haviken vliegen uit

Marktrapport

Formele beleidsbeslissingen van centrale banken zijn recent meestal een saaie formaliteit. Ze telefoneren de beslissing al lang op voorhand naar de markt. Zo kan die zich geleidelijk herpositioneren en worden onnodige schokken vermeden. De beslissing van de Tsjechische centrale bank (CNB) gisteren zorgde wel nog eens voor een verrassing van formaat. Ze verhoogde haar rente niet met 25 bpn zoals de voorbije vergaderingen. Ook niet met de 50 bpn waar de markt zich recent mee verzoende. Het werd een regelrechte verdubbeling met 75 bpn tot 1.50%. Geen enkele analist uit de consensusvoorspelling zag het aankomen!

Heeft de CNB de markt op het verkeerde been gezet? Eigenlijk niet. Ze geeft al lang aan te zullen optreden tegen de oplopende inflatie. Die boodschap herhaalde ze duidelijk na de inflatieversnelling in augustus van 3.4% tot 4.1%, ver boven de 3%-bovengrens van de tolerantieband rond de 2%-doelstelling. Toch zijn de markten het niet meer gewend dat centrale bankiers agressiever dan verwacht uit de hoek komen. Dat hoeft ook niet te verbazen. Wie de voorbije jaren voorop liep op beleidsnormalisatie beleefde daar weinig plezier aan. De centrale banken wilden onder geen beding het groeimomentum verstoren of onnodig turbulentie veroorzaken op de markt. Het mantra over het grotendeels tijdelijk karakter van de inflatie ondersteunt die reactiefunctie. “Het zal allemaal wel zo’n vaart niet lopen.” Bij twijfel houden de Powells en Lagardes van deze wereld het beleid doorgaans liever wat te lang soepel dan later het verwijt te krijgen de groei nodeloos te hebben afgeremd.

Die ‘eerst zien en dan geloven’ gaat niet op bij de CNB. Het komt niet overeen met haar orthodox DNA. Bovendien distantieert de CNB zich van het idee dat de inflatie-opstoot tijdelijk is, al is ze deels het resultaat van hogere energieprijzen en prijsstijgingen omwille van verstoorde toeleveringen. De CNB ziet daarnaast fors hogere binnenlandse kerninflatie, gedreven door hogere kosten verbonden aan wonen. De diensteninflatie loopt op na de heropening van de economie. In het vierde kwartaal dreigen oplopende gas- en elektriciteitstarieven de inflatoire druk hoog te houden. Bovendien doet de economie het goed. Voor dit jaar verwacht de CNB een groei van 3.5%. Voor volgend jaar nog iets meer. Dat dreigt tot oververhitting te leiden op de al krappe arbeidsmarkt, met hogere looninflatie als gevolg. Echte, klassieke inflatie, dus, die vraagt om een even klassieke monetaire reactie.

Hoe gaat dit verder? De CNB zal zich voor verdere rentestappen laten leiden door de nieuwe groei- en inflatievoorspellingen op de beleidsvergadering van 4 november. Vergeleken met augustus is een opwaartse bijstelling van inflatie zo goed als zeker. Gezien het recente parcours van de CNB is een verhoging met 50 bpn voor het einde van het jaar (er is ook nog een beleidsvergadering op 22 december) het minimum wat je kan/mag incalculeren. Dit soort preventieve actie gaat natuurlijk niet eeuwig door, maar de markt houdt er alvast rekening mee dat de beleidsrente volgend jaar tot (boven) 2.5% wordt opgetrokken.

De Tsjechische kroon kreeg een duwtje in de rug en verstevigde ondanks een negatief risicosentiment tot iets beneden EUR/CZK 25.30. De belangrijke steun (weerstand voor de kroon) van EUR/CZK 25.25 bleef voorlopig wel overeind. We blijven positief over CZK, al had het toch iets meer mogen zijn. Zelfs CZK heeft blijkbaar hulp nodig van een constructief risicosentiment voor een volgende stap hoger. 

Tsjechisch kroon kan grens EURCZK 25,25 voorlopig niet slopen ondanks forse CNB steun

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Back to normal

Back to normal

Geen stormweer door ontwerpbegrotingen

Geen stormweer door ontwerpbegrotingen

Nieuwe Hongaarse rentestijging helpt HUF niet

Nieuwe Hongaarse rentestijging helpt HUF niet

Inflatie counteren met snelle renteverhoging?

Inflatie counteren met snelle renteverhoging?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.