EUR/GBP sloopt 0,86

Marktrapport

Het ging er gisteren behoorlijk ruw aan toe op de financiële markten. We overlopen even. Aandelenmarkten: -2,6% in Europa en tot -2,8% in de VS. Obligaties: een tik(je) voor de Duitse Bund die resulteerde in een rentestijging van 2,4 bpn en een regelrechte oplawaai voor Amerikaanse Treasuries met een klim van meer dan 9 basispunten aan het zeer lange eind van de curve. Op de wisselmarkt zegevierde de dollar en in tweede instantie de euro. De kleinere munten betaalden de prijs voor hun doorgaans hoger risicoprofiel. Onder de gebruikelijke slachtoffers vallen de munten in Centraal-Europa, Latijns-Amerika, (West-)Azië en … het eiland aan de overkant van de Noordzee.

Het Britse pond verwerkte een stevige dreun die het paar EUR/GBP vlotjes boven 0,86 lanceerde. Het duwtje in de rug van de Bank of England afgelopen donderdag verbleekte bij die beweging. De Britse centrale bank legde toen minder de focus op de sputterende groei maar vooral op de oplopende inflatie die tot boven 4% verwacht wordt in het volgende kwartaal van dit jaar. Het idee van een renteverhoging om die excessieve prijsdruk in te dijken won sinds de augustusvergadering alleen maar aan kracht, voegde de BoE eraan toe. Toch zit niet iedereen op eenzelfde golflengte. Een van de meest recente toevoegingen aan het beleidscomité, Catherine Mann, onderscheidde zich gisteren van de algemene visie. Volgens Mann is de huidige inflatieversnelling een tijdelijk fenomeen. Dat de inflatieverwachtingen doorstoten tot de hoogste niveaus sinds 2013 is voor Mann niet problematisch. In de reële economie veranderde het prijsbeleid (nog) niet waardoor het risico voor een inflatoire spiraal tot nader bericht beperkt blijft. Het vraagmomentum zwakt daarentegen af op een moment waarop de Britse economie nog niet het niveau van voor de coronacrisis bereikte.

Je zou denken dat Mann’s speech in een context van grote algemene risicoaversie op z’n minst een deukje slaat in de verwachtingen voor een BoE-renteverhoging. Toch gebeurde exact het tegenovergestelde. De korte Britse rentes trokken zelfs opnieuw 2 à 3 basispunten hoger. Voor markten is de start van een beleidsnormalisatie met andere woorden een quasi-zekerheid. Ze denkt alleen niet dat die bijzonder ver zal gaan. BoE-voorzitter Bailey alludeerde daar maandag nog op. Hij gaf mee dat het monetair beleid niet het geschikte instrument is voor de diverse aanbodgedreven (inflatie)schokken die de Britse economie momenteel rijk is. Wat betekent dat dan voor het pond? Die belandde ontegensprekelijk in een onzekere context. Het groeimomentum is tanende, inflatie allerminst. De op til zijnde maar wellicht beperkte rentesteun is zowat de enige strohalm waar de munt zich aan kan vast klampen maar ook dat relatief voordeel (t.o.v. de euro) smelt binnenkort wellicht weg. Tijdens de aftrap van het ECB forum gisteren hield ze nog de kop in het zand, maar vroeg of laat erkent Lagarde de realiteit, met gevolgen voor de toon omtrent inflatie en normalisatie.

EUR/GBP: pond krijgt stevige oplawaai te verduren

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Back to normal

Back to normal

Geen stormweer door ontwerpbegrotingen

Geen stormweer door ontwerpbegrotingen

Nieuwe Hongaarse rentestijging helpt HUF niet

Nieuwe Hongaarse rentestijging helpt HUF niet

Inflatie counteren met snelle renteverhoging?

Inflatie counteren met snelle renteverhoging?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.