Voortschrijdend inzicht…

Marktrapport

Enkele ‘willekeurige’ koppen op de financiële nieuwszenders gisteren en vanmorgen: ‘Brent olie overschrijdt de kaap van $80/vat; het hoogste niveau sinds oktober 2018’. ‘Europese prijzen voor gas, uitstootrechten en elektriciteit op recordniveaus’; ‘winstgroei Chinese bedrijven vertraagt fors’. Volgens het statistisch bureau lijden de bedrijfsresultaten naast regionale uitbraken van het virus vooral onder hoge grondstoffenprijzen, hoge internationale logistieke kosten en een gebrek aan elektronische componenten. Ook China kampt ondertussen met ernstige verstoringen in de energie/elektriciteitsbevoorrading met stijgende prijzen als gevolg. Aan de andere kant van de wereld: ‘Mislukte oogst in Brazilië kan leiden tot algemene voedselprijsinflatie’. 

We maakten ons lang ongerust over te lage inflatie en de mogelijk schadelijke impact voor de economie en de bestedingen. Ondertussen hebben we opnieuw inflatie. Alleen, het is niet de juiste (loongedreven) inflatie. Ideaal is ze resultaat van een economie die geleidelijk het evenwicht van volledige capaciteitsbenutting bereikt. In die perfecte wereld draaien de bedrijven op volle toeren en profiteren de werknemers mee via hogere (reële) lonen. De koppen hierboven wijzen op een andere inflatie, resultaat van aanbodbeperkingen/verstoringen. Daar worden weinig economische actoren beter van. Het is een ‘belasting’ zowel op de winst van bedrijven die deze kost om verschillende redenen niet volledig kunnen doorreken als voor de consument die zijn beschikbaar inkomen ziet uitgehold. Het zou onterecht zijn om de centrale banken ‘verantwoordelijk’ te stellen voor deze ‘foute’ inflatie-opstoot. Toch droeg het ultra-soepel monetaire beleid er zeker toe bij dat investeerders zich deels ‘beschermden’ door de aankoop van schaarse grondstoffen die niet zomaar van de ene dag op de andere dag kunnen worden ‘bijgedrukt’. Hoe dan ook, Centrale banken probeerden lang een antwoord te bieden op een te lage inflatie die vaak te wijten was aan factoren buiten hun directe invloedsfeer. Nu krijgen ze een vorm van inflatie voorgeschoteld waarvoor evenmin een pasklaar monetair antwoord is. De voorbije dagen viel alvast op dat de rentestijging niet zuiver op conto van een hogere reële rente kwam, ondanks de stappen die de Fed zette richting afbouw van het stimulerend beleid. Ook de inflatieverwachtingen spelen nog mee, vooral in Europa.

In dit verband kregen we gisteren enkele interessante overwegingen van Bank of England voorzitter Bailey. Hij zei dat iedereen binnen zijn beleidscomité bereid is om de rente indien nodig zelfs dit jaar nog te verhogen om te voorkomen dat de inflatie permanent zou worden of een zichzelf voedend karakter zou krijgen. Bailey gaf toe dat de BoE zich in een lastig parket bevindt. Hij gaf als voorbeeld dat het monetaire beleid geen antwoord kan bieden op een tekort aan computerchips, een tekort aan wind(energie) of vrachtwagenchauffeurs. Een renteverhoging kan de groei afremmen. Toch kan zelfs in zo’n context een voorzichtig afgewogen, vroegtijdige renteverhoging nodig zijn om te voorkomen dat deze inflatie, die in se van externe oorsprong is, alsnog een interne prijsspiraal zou veroorzaken. Bailey maakt ook duidelijk dat de BoE zal optreden via renteverhoging(en), niet via de obligatieportefeuille. We zijn blijkbaar op een punt beland waar de monetaire inzichten snel rijpen. Tot slot nog een gemakkelijk ‘bruggetje’. Lagarde en Co starten vandaag een (virtueel) forum waar nagedacht/vooruitgekeken wordt over het monetaire beleid na corona. De BoE heeft de retoriek over tijdelijke inflatie alvast snel bijgestuurd. We kijken uit naar eventuele kruisbestuiving. 

VS (rood) en EMU (groen) 10-j inflatieswaps: hogere inflatieverwachtingen duwen Europese rente hoger.  

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Back to normal

Back to normal

Geen stormweer door ontwerpbegrotingen

Geen stormweer door ontwerpbegrotingen

Nieuwe Hongaarse rentestijging helpt HUF niet

Nieuwe Hongaarse rentestijging helpt HUF niet

Inflatie counteren met snelle renteverhoging?

Inflatie counteren met snelle renteverhoging?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.