Na een nachtje slapen…

Marktrapport

Gisteren stelden we hier nog vast dat de markt niet echt volgens het boekje reageerde op het (ietwat gecamoufleerde) startschot van de Fed voor de afbouw van de obligatieaankopen, en breder, het nakend begin van de monetaire normalisatiecyclus. De rentes stegen nauwelijks. Na een nachtje slapen drong de boodschap blijkbaar wel door. De verklaring na de beleidsbeslissing van de Bank of England (BoE) was zeker niet de enige ‘trigger’ voor dit voortschrijdend inzicht, maar wel een extra teken aan de wand. Dat geldt ook voor de start van de rentecyclus door de Norges bank (renteverhoging met 25 bpn)

Eerst even naar Londen. BoE voorzitter Bailey zei eerder al dat de minimale vereisten voor een iets strakker beleid stilaan vervuld zijn. Nochtans sputtert het Britse groeimomentum door de blijvend aanwezige delta-variant van het Covid-virus, maar evenzeer door geblokkeerde toeleveringskettingen. Tegelijk veerde de inflatie in augustus fors op (3.2%). Ze stijgt later dit jaar zo goed als zeker boven 4% en kan langer hoog blijven. In augustus gaf de BoE al aan dat de rente geleidelijk moet worden verhoogd om de inflatiedoelstelling te halen. Dat idee won de voorbije maand alleen maar aan kracht. Twee gouverneurs vonden zelfs dat de netto aankopen van obligaties onmiddellijk mogen stoppen. De (Britse) rentemarkt pikte het signaal op. De 2-j rente steeg meer dan 10 bpn. De markt houdt rekening met een eerste renteverhoging tot 0.25% in het voorjaar. Het pond kreeg een stevig duwtje in de rug. Er kwam een einde aan de recente test van EUR/GBP 0.86 en het muntenpaar nestelde zich opnieuw nabij 0.8550.

Zoals gezegd bleef de reactie niet beperkt tot de Britse markten. De Europese rentemarkten aarzelden nog even na een minder uitbundig PMI bedrijfsvertrouwen, maar bij de start van de Amerikaanse sessie ging het hek helemaal van de dam. Obligaties gingen massaal de deur uit. De hogere rentes (en steilere curve) die je verwacht bij een afbouw van de obligatieaankopen, kwamen er nu wel. Zowel de Amerikaanse als de Europese rentes sloopten met opvallend gemak verschillende technische weerstandsniveaus. De beweging kwam vooral op conto van hogere reële rentes. De Amerikaanse lange rentes stegen tot 12 bpn. De stijging met 7 bpn van de 10-j Europese swaprente suggereert dat de markt er vanuit gaat dat het slechts een kwestie van tijd is alvorens ook de ECB zich bij de normalisatietrend zal (moeten) aansluiten. Ondanks het oplopende renteverschil in het voordeel van de dollar, hield de euro goed stand. Gisteren ging de herpositionering op rentemarkten nog hand in hand met een positief risicosentiment omwille van de wegebbende spanning omtrent het Chinese vastgoedconglomeraat Evergrande. Vanmorgen zorgt de hogere (reële) rente voor (iets) meer twijfel en nervositeit. Een wereld waarin het uitzicht op minder gulle monetaire steun echt concreet wordt, het kan/zal even wennen zijn…

10-j EMU swaprente op weg naar de post-corona top

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.