Markt verteert agressievere Fed goed

Marktrapport

Een duidelijk verdict gecamoufleerd door een fluwelen boodschap. Zo leest de korte resumé van de Fed-vergadering van gisterenavond. Zonder het gebruik van harde woorden, zette Fed-voorzitter Powell duidelijk de krijtlijnen uit voor de afbouw van de netto obligatie-aankopen, terwijl nieuwe rentevoorspellingen tonen dat de Fed-balans verder kantelt van de groei-ondersteunende monetaire duiven richting de inflatie haviken.

De tijd is rijp om zeer binnenkort op maandbasis minder liquiditeit in de economie te pompen. Geef toe, klinkt beter dan “in november start de afbouw van de netto-aankopen”. “Vermoedelijk eindigt het QE-programma midden juni volgend jaar” verhult opnieuw de harde waarheid dat het aankooptempo razendsnel zal slinken. Op maandbasis afbouwen betekent bijvoorbeeld maandelijks $15 miljard minder om op die korte periode van $120 miljard tot $0 te zakken. De huidige 2:1 verhouding tussen overheidsobligaties en hypotheek gerelateerd papier blijft ten alle tijden gevrijwaard.

Fed-voorzitter Powell’s moedige pogingen om een sequentieel verband tussen het einde van QE en een eerste renteverhoging te kortwieken worden intern ondermijnd door de nieuwe rentevoorspellingen van de Fed-gouverneurs. De helft is bereid de beleidsrente eind 2022 een eerste keer op te trekken; kort na het einde van de afbouw dus en niet wanneer alle beleidsparameters op groen springen. In juni was dit kamp de grote minderheid (7 van de 18). Ook voor 2023 en 2024 toont de onderstroom binnen de Fed zich iets agressiever door twee keer 3 extra renteverhogingen naar voren te schuiven.

De reden tot extra waakzaamheid vinden we terug in de nieuwe groei- en vooral inflatievoorspellingen. Sinds december vorig jaar evolueerde de inflatieprognose voor dit jaar op kwartaalbasis als volgt: 1.8%-2.4%-3.4%-4.2%. Bovendien blijft de inflatie over de beleidstermijn boven de symmetrische 2%-inflatiedoelstelling. De oprukkende Deltavariant van het Covid-virus zorgde deze keer voor een neerwaartse herziening van het 2021-groeicijfer (5.9% van 7%) die deels gecompenseerd wordt volgend jaar (3.8% van 3.3%).

De markt reageerde niet volledig volgens het boekje. De Amerikaanse rentecurve vervlakte wel, maar steeg enkel aan het korte eind. Het lange eind verloor zowaar enkele basispunten. Het ontbreekt nog steeds aan blijvende reële rentesteun, terwijl inflatieverwachtingen wel daalden. Het verklaart ook meteen waarom de beurzen positief eindigden op een iets offensievere centrale bank. De dollar profiteerde van de rentesteun aan het korte einde en testte de EUR/USD 1.1704/1.664 steunzone. Tot een breuk lager kwam het niet. Nu het Fed-beleid weer voor minstens enkele maanden in een plooi ligt, verliest de dollar één van zijn belangrijkste voedingsbronnen. Ondanks ontgoochelende Europese PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren gaat het vanochtend al opnieuw richting 1.1730. Onderschat bovendien het europotentieel niet na de Duitse verkiezingen dit weekend. In een politieke wereld zonder CDU/CSU wordt de tijdelijke opheffing van het schuldplafond misschien een even rekbaar begrip als de tijdelijke inflatie-opstoot.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/USD 1.1704/1.1664 houdt stand na Fed-vergadering. Terugkeer hoger richting 1.19?

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.