MNB bijt minder hard maar lost niet

Marktrapport

De Hongaarse centrale bank verhoogde de rente gisteren voor een vierde maand op rij. Toch was het in september volgens een lichtjes anders stramien. Van juni tot en met augustus nam de MNB telkens een trede van 30 basispunten. Gisteren was het maar de helft. En hoewel dat minder was dan de algemene consensus (25 basispunten), zag de Hongaarse forint daar uiteindelijk maar weinig van af. In tegendeel: EUR/HUF testte aanvankelijk het 355-weerstandsniveau maar gooide het roer weer om toen de centrale bank meer tekst en uitleg verschafte bij de beslissing.

De MNB gaf eerder aan dat ze in september de verstrakkingspolitiek eens grondig onder de loep zou nemen. Dat gebeurde in het licht van een omstandige economische analyse. Voorlopig loopt alles nog op wieltjes. Het Hongaars BBP bereikte in kw2 het pre-crisisniveau en het herstel zet zich voort in de lopende kwartaal. De auto-industrie ziet af van het mondiaal tekort aan chips maar dat wordt opgevangen door de sterk groeiende batterijsector. De diensteneconomie profiteert van nog steeds gulle Hongaarse consumenten, al bereikte de omzet van de kleinhandel het niveau van vóór de pandemie nog niet. Hoe dan ook, de MNB verwacht een groei tussen 6,5 en 7% dit jaar, een scheutje meer dan de voorspelling van 6,2% in juni. De verwachtingen voor 2023 (5-6% vs. 5,5% in juni) en 2024 (3-4% vs. 3,5%) blijven in se dezelfde. U merkt het: de puntschattingen ruimen opnieuw plaats voor marges. Het is een uiting van de toegenomen onzekerheid als gevolg van de deltavariant. Hongarije is nog veraf van een situatie zoals in golf 2 en 3 maar de MNB weet uit ondervinding dat de zaak snel kan escaleren. Het is meteen ook de reden voor het gematigder verstrakkingsritme, zelfs al stelde ze de inflatieprognoses verder opwaarts bij tot 4,6-4,7% in 2021 en 3,4-3,8% volgend jaar. De MNB rekent erop dat inflatie bij de start van 2022 afkoelt van 5%+ richting de 3%-doelstelling vanaf de tweede jaarhelft. De inflatierisico’s blijven ondanks Covid duidelijk opwaarts gericht. In tegenstelling tot waar de HUF misschien heel even voor vreesde, is de kleinere renteverhoging dan ook geen voorbode van een pauze in de cyclus. Vicegouverneur Virag lichtte toe: het is een indicatie van wat volgt in de komende maanden tot jaareinde. De forint haalde verder opgelucht adem toen bleek dat de MNB ook sleutelde aan het onconventioneel beleid. Het diende als bijkomend signaal dat ze haar greep op inflatie niet lost. De wekelijkse aankoophoeveelheid van obligaties vermindert van HUF50 miljard tot HUF40 miljard voor het volgende kwartaal. Het beleidscomité zal zich in december opnieuw beraden over hoe het vanaf dan monetair verder moet.

De beslissing gisteren verandert weinig aan ons Hongaars rentescenario. We stellen nog steeds een beleidsrente van 2,10% eind dit jaar voorop in de veronderstelling van drie additionele verhogingen op elk van de volgende vergaderingen. De rentemarkten moesten wel even aanpassen. Een aanzienlijke rentedaling vooral aan het korte eind van de curve was het gevolg. De prestatie van de HUF was gisteren daarom des te opmerkelijk. Toch zien we de onderkant van EUR/HUF voorlopig goed beschermd. De rentesteun is inmiddels verdisconteerd terwijl we in een context van toegenomen volatiliteit en nervositeit zijn aanbeland én straks de (reële) kernrentes (VS, Duitsland) de opwaartse rit misschien starten.
De Hongaarse centrale bank verhoogde de rente gisteren voor een vierde maand op rij. Toch was het in september volgens een lichtjes anders stramien. Van juni tot en met augustus nam de MNB telkens een trede van 30 basispunten. Gisteren was het maar de helft. En hoewel dat minder was dan de algemene consensus (25 basispunten), zag de Hongaarse forint daar uiteindelijk maar weinig van af. In tegendeel: EUR/HUF testte aanvankelijk het 355-weerstandsniveau maar gooide het roer weer om toen de centrale bank meer tekst en uitleg verschafte bij de beslissing.

De MNB gaf eerder aan dat ze in september de verstrakkingspolitiek eens grondig onder de loep zou nemen. Dat gebeurde in het licht van een omstandige economische analyse. Voorlopig loopt alles nog op wieltjes. Het Hongaars BBP bereikte in kw2 het pre-crisisniveau en het herstel zet zich voort in de lopende kwartaal. De auto-industrie ziet af van het mondiaal tekort aan chips maar dat wordt opgevangen door de sterk groeiende batterijsector. De diensteneconomie profiteert van nog steeds gulle Hongaarse consumenten, al bereikte de omzet van de kleinhandel het niveau van vóór de pandemie nog niet. Hoe dan ook, de MNB verwacht een groei tussen 6,5 en 7% dit jaar, een scheutje meer dan de voorspelling van 6,2% in juni. De verwachtingen voor 2023 (5-6% vs. 5,5% in juni) en 2024 (3-4% vs. 3,5%) blijven in se dezelfde. U merkt het: de puntschattingen ruimen opnieuw plaats voor marges. Het is een uiting van de toegenomen onzekerheid als gevolg van de deltavariant. Hongarije is nog veraf van een situatie zoals in golf 2 en 3 maar de MNB weet uit ondervinding dat de zaak snel kan escaleren. Het is meteen ook de reden voor het gematigder verstrakkingsritme, zelfs al stelde ze de inflatieprognoses verder opwaarts bij tot 4,6-4,7% in 2021 en 3,4-3,8% volgend jaar. De MNB rekent erop dat inflatie bij de start van 2022 afkoelt van 5%+ richting de 3%-doelstelling vanaf de tweede jaarhelft. De inflatierisico’s blijven ondanks Covid duidelijk opwaarts gericht. In tegenstelling tot waar de HUF misschien heel even voor vreesde, is de kleinere renteverhoging dan ook geen voorbode van een pauze in de cyclus. Vicegouverneur Virag lichtte toe: het is een indicatie van wat volgt in de komende maanden tot jaareinde. De forint haalde verder opgelucht adem toen bleek dat de MNB ook sleutelde aan het onconventioneel beleid. Het diende als bijkomend signaal dat ze haar greep op inflatie niet lost. De wekelijkse aankoophoeveelheid van obligaties vermindert van HUF50 miljard tot HUF40 miljard voor het volgende kwartaal. Het beleidscomité zal zich in december opnieuw beraden over hoe het vanaf dan monetair verder moet.

De beslissing gisteren verandert weinig aan ons Hongaars rentescenario. We stellen nog steeds een beleidsrente van 2,10% eind dit jaar voorop in de veronderstelling van drie additionele verhogingen op elk van de volgende vergaderingen. De rentemarkten moesten wel even aanpassen. Een aanzienlijke rentedaling vooral aan het korte eind van de curve was het gevolg. De prestatie van de HUF was gisteren daarom des te opmerkelijk. Toch zien we de onderkant van EUR/HUF voorlopig goed beschermd. De rentesteun is inmiddels verdisconteerd terwijl we in een context van toegenomen volatiliteit en nervositeit zijn aanbeland én straks de (reële) kernrentes (VS, Duitsland) de opwaartse rit misschien starten.

EUR/HUF: schade voor forint na kleiner dan verwachte renteverhoging blijft beperkt.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.