Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Marktrapport

Een financieel Armageddon. De hoofdeconoom van rating bedrijf Moody’s schuwde de controverse niet nadat Amerikaans minister van Financiën Yellen vorige week het Congres waarschuwde om het schuldplafond te verhogen. Anders dreigen de koffers van de schatkist eind oktober leeg te geraken. Het nakend Amerikaanse faillissement haalt voorlopig amper de headlines, laat staan dat het markten beïnvloedt. Vermoedelijk is die houding terecht. Bij gelijkaardige politieke patstellingen kwam er last-minute steeds een oplossing uit de bus.

In de Verenigde Staten is er een wettelijke limiet waarboven de overheid geen nieuwe schulden mag aangaan. In theorie moet dit schuldenplafond de overheid tot een goed beleid aanzetten, maar het (nominaal) plafond wordt vaak verhoogd omwille van grote tekorten en inflatie. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is het schuldenplafond al bijna 100 keer verhoogd. Wat ooit een politieke banaliteit was, evolueerde de voorbije jaren in een politiek steekspel. Het schuldenplafond verhogen wordt (vaak door Republikeinen) als politieke pasmunt gebruikt om toegevingen te verkrijgen. De voorlopig bekendste minicrisis kwam er in de zomer van 2011. Het politieke pokerspel kostte de Verenigde Staten ondanks een buzzer beater akkoord haar geliefkoosde AAA-kredietrating bij S&P. Tot op heden kreeg ze die niet terug. Amerikaanse beurzen tuimelden die augustusmaand met 15%, terwijl de lange rentes met ongeveer 1% daalden. Contradictorisch genoeg vervulden de liquide Amerikaanse overheidsobligaties hun rol als veilige haven ondanks de specifieke aard van de crisis.

Fast forward naar 2021. De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, weigert steun te verlenen aan een hoger schuldenplafond omdat het een impliciet akkoord voorstelt aan het gigantische Democratische sociale/fiscale steunpakket ($3500 miljard). McConnell zegt dat de oplossing bij de Democraten ligt. Ze kunnen een schuldverhoging aan het steunpakket koppelen en zelf goedkeuren via een bepaalde procedure en dankzij hun nipte meerderheid in de Senaat. Democratisch zwaargewicht Pelosi wil niet met pek en veren eindigen als eindverantwoordelijke voor ontsporende Amerikaanse tekorten en eist dat de Republikeinen hun gedeelde verantwoordelijkheid opnemen voor de historische schuldopbouw. Voorlopig knippert geen van beide met de ogen.

De enige markt die marginaal tekenen van stress vertoont is de korte termijn Amerikaanse geldmarkt. Schatkistcertificaten die eind oktober/begin november op vervaldag komen, handelen aan een iets hogere rente omwille van de waterkans tot niet-terugbetaling. Ons uitgangspunt blijft dat het gezond verstand uiteindelijk zal zegevieren. De Verenigde Staten kan een nieuwe deuk in haar imago best missen. De VS is bijvoorbeeld Argentinië niet. Dat beseffen zowel Democraten als Republikeinen. Het neemt niet weg dat tot de laatste snik hoog spel kan/zal gespeeld worden.

Amerikaanse geldmarktrentes verdisconteren kleine risicopremie

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.