Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!

Marktrapport

Te lage inflatie (of deflatie), is een kwaad dat best zo snel mogelijk wordt uitgeroeid. De centrale bankiers scherpten die boodschap in hun nieuw beleidskader nog aan. Beter wat te veel dan wat te weinig. Het perspectief op trage prijsstijgingen/prijsdalingen leidt tot uitstelgedrag van de consument. Lage inflatie is vooral ook een hinderpaal voor het monetair beleid. Zodra de economie monetaire steun nodig heeft, is het moeilijk om bij een lage inflatie de reële (beleids)rente voldoende te verlagen om de activiteit op te krikken. Kort samengevat de belangrijkste argumenten om de inflatie voldoende hoog te houden. 

Een korte realiteitscheck. De Europese inflatie (aug.): 3.0%. In (anti-inflatieland) Duitsland 3.4%! Vandaag wordt de Amerikaanse inflatie voor de vierde maand op rij boven 5.0% verwacht. De kerninflatie heeft zich boven 4.0% genesteld. Uiteraard moeten de centrale banken die inflatie evalueren op langere termijn. De Fed en de ECB zijn er van overtuigd dat het een tijdelijk fenomeen is. In 2023 bedraagt de EMU (kern)inflatie opnieuw slechts 1.5%! Het verfijnd model van de ECB-specialisten zegt het! Gisteren ging de New York Fed in haar maandelijkse bevraging op zoek naar de mening van Joe Sixpack. Die heeft niet zo’n verfijnd model. Hij ‘vreest’ wel dat de prijzen de volgende twaalf maanden 5.2% stijgen. Over de komende drie jaar kan dat 4.0% zijn. Als die consument zijn aankopen al uitstelt, is het waarschijnlijk niet omdat hij verwacht dat hij snel koopjes zal kunnen doen. Er is mogelijk wel een andere reden om voorzichtiger te worden. Verwacht hogere prijzen voor voeding (7.9%), gasprijzen (9.2%), kosten aan de woning (10%), medische zorgen (9.7%) of voor onderwijs (7.0%) dreigen een serieuze hap uit het budget nemen. Het monetair beleid is uiteraard niet alleen verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de stijging van olie en andere grondstoffenprijzen. Vraag- en aanbodfactoren spelen hier zeker een rol. Toch deed de overvloedige liquiditeitscreatie wereldwijd zeker een duit in het zakje. Hoe blij moet de Amerikaanse of Europese consument zijn met het bereiken van de inflatiedoelstelling en (hopelijk tijdelijk) hogere prijzen die hem nu worden aangerekend? Zeker voor Europa met een deficit aan grondstoffen is dit niet meer of minder dan een externe belasting.

Nog even terug naar het tweede argument om de inflatie voldoende hoog te houden: een krachtig stimulerend beleid voeren via een lage reële rente. Hier hoeven de Fed en zeker de ECB zich voorlopig geen zorgen meer te maken. De reële rente op 10-j Duitse overheidsobligaties bedraagt ondertussen -2.1%, een historisch dieptepunt. De 10-j EMU inflatieswap (1.87%) krijgt dan weer stilaan de kaap van 2.0% in het vizier. Het is meer dan kort door de bocht om te concluderen dat de combinatie van stijgende inflatieverwachtingen en lage reële rente er op wijzen dat de markt stilaan een ‘stagflatiescenario’ verdisconteert. Het feit dat je het woord stilaan her en der ziet opduiken is wel betekenisvol. De hogere inflatie zorgt steeds meer voor onzekerheid bij consumenten en bedrijven eerder dan dat ze uiting is van een gezond vraagherstel. In de mate dat die inflatie zijn oorsprong vindt in aanbodbeperkingen heeft de groei mogelijk zelfs meer baat bij een iets minder agressief monetair beleid. Er zijn goede redenen om het risico op deflatie te beperken. Er zijn mogelijk minstens even veel goede redenen om dezelfde voorzichtigheid aan de dag te leggen om de (‘kleine’) kans op een stagflatie-achtig scenario/mindset te voorkomen.

10-j EMU inflatieswap op hoogste niveau sinds 2013!.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

MNB bijt minder hard maar lost niet

MNB bijt minder hard maar lost niet

Risico overwaardering Europese vastgoed loopt op

Risico overwaardering Europese vastgoed loopt op

Klaar voor een wereld ‘zonder’ steun?

Klaar voor een wereld ‘zonder’ steun?

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.