BoC tevreden over economisch verloop

Marktrapport

Centrale bankiers ellebogen deze week alweer voor een plaatsje in de schijnwerpers. Met beleidsvergaderingen in Sydney over Warschau en Frankfurt tot in Ottawa maken we zowaar een monetaire wereldreis. Gisteren kwam the Great White North aan de beurt.

De Bank of Canada (BoC) gaf in juli een uitgebreide, met cijfers gestaafde, economische en monetaire analyse vrij. Daarin was ze optimistisch over de groei. Dat de Canadese economie in het tweede kwartaal met 1.1% kw/kw op jaarbasis kromp kwam dan ook als een grote verrassing. De BoC had zelf 2% in de boeken staan. Maar omdat de contractie vooral het gevolg is van een terugval in de export omwille van verstoorde productiekettingen, maakt ze zich geen al te grote zorgen. Met de binnenlandse vraag zit het immers wel snor. De arbeidsmarkt herstelde in juni en juli gezwind van de derde coronagolf. Augustus gaat morgen allicht op datzelfde elan voort (consensus: 67k). De loongroei blijft naar historische normen gematigd. Het is een uitloper van de nog altijd aanwezige overcapaciteit. Dat betekent meteen dat de huidige inflatieopstoot boven de 1-3%-doelstelling volgens de BoC slechts tijdelijk is (3,7% j/j in juli). Om op de gulden middenweg van 2% te landen én te blijven, dient eerst alle overtollige capaciteit weggewerkt te worden. De BoC schat dat dit in de tweede jaarhelft van volgend jaar gebeurt. Dan pas kan men denken aan een verhoging van de beleidsrente (onveranderd op 0,25%). In de aanloop daar naartoe kan ze het beleid wel verder normaliseren middels het terugschroeven van de obligatieaankopen. Dat gebeurde in juli nog, toen het wekelijks ritme vertraagde van C$3 miljard tot C$2 miljard. De BoC houdt voorlopig wel vast aan dat tempo.

In het clubje van grote centrale banken, pionierde de BoC met een eerste afbouw van kwantitatieve versoepeling in april. Het gaf de loonie vleugels om dan tijdens de gure zomermaanden opnieuw te worden gekortwiekt. Toch blijven we positief over de munt op langere termijn, zowel vs. de Amerikaanse dollar als de euro, en dit met dank aan de houding van de Bank of Canada. Ze klopte de Fed en ECB al in snelheid in termen van obligatieaankopen. Dat doet ze naar alle waarschijnlijkheid ook op niveau van renteverhogingen. USD/CAD 1,25 is een eerste steun (weerstand voor CAD), gevolgd door 1,227. Langs de bovenzijde geldt 1,30 als een solide weerstand (steun voor CAD). De euro is recent weer beter in vorm na een in onze ogen onterechte afstraffing tijdens de zomer. We denken dat dit wel nog even zo blijft. De loonie krijgt het tegenover de eenheidsmunt daarom vermoedelijk iets moeilijker. Voor de korte termijn is het uitkijken naar de eerste belangrijke weerstand in EUR/CAD nabij 1,50. Een breuk hoger is nefast voor het technisch beeld van de Canadese dollar. Dat kan zomaar even met de ECB-beleidsvergadering deze namiddag.

EUR/CAD test 1,50-weerstand

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.