RBA houdt soepele beleidskoers op lange termijn aan

Marktrapport

De Australische centrale bank (RBA) zet ondanks de uitbraak van de Delta-variant van het Covid-virus door met haar plannen om de wekelijkse obligatie-aankopen terug te schroeven van AUD 5 miljard tot AUD 4 miljard. Om de BBP-krimp in het 3e kwartaal op te vangen, zet ze die aankopen wel (minstens) door tot februari volgend jaar ipv tot november. De RBA houdt verder vast aan het principe van curvecontrole: ze hanteert een 0.1% renteplafond van de beleidsrente tot en met de 3-jaarsrente (specifiek: overheidsobligatie met looptijd april 2024). Een hogere beleidsrente blijft verre toekomstmuziek. Gouverneur Lowe en co koppelen ze vooral aan loondruk. Zolang die er niet in slaagt om de inflatie op duurzame wijze tot de 2%-3% inflatiedoelstelling te brengen, is er geen sprake van een renteverhoging. De RBA’s eigen prognose om die voorwaarde af te vinken staat op 2024…

Australië betaalt deze dagen de tol van een afwijkende Covid-aanpak. Down Under hanteerden ze lang de maximale isolatiestrategie ipv vol in te zetten op een snelle maximale vaccinatie. De eilandstructuur maakte die aanpak hanteerbaar en wierp snel zijn vruchten af. Het Australische BBP heeft het pre-Covidniveau in absolute termen al voorbijgestoken. De trage vaccinatiecampagne zorgt tijdens de uitbraak van de Delta-variant voor nieuwe draconische lockdownmaatregelen die tot een 3e kwartaal BBP-krimp zullen leiden. Vanaf het 4e kwartaal herneemt de groeitrend wellicht wat de inhaalbeweging tot de pre-Deltagroeitrend tegen midden volgend jaar kan vervolledigen. Een gul monetair en fiscaal beleid en soepele financiële voorwaarden (lees relatief zwakke munt, lage rentes, stijgende activaprijzen) helpen het economische herstel. De Australische inflatie versnelde in het tweede kwartaal met 0.8% kw/kw tot 3.8% j/j, het hoogste peil sinds de tweede helft van 2008. Details toonden dat vooral energieprijzen en basiseffecten aan de opsprong lagen. Onderliggende kerninflatie steeg met 1.6% j/j. De verwachte groeidip in kw3 en het iets trager verwachte herstel erna steunen de RBA in haar overtuiging dat de hogere hoofdinflatie voorlopig een tijdelijk fenomeen is.

De Australische dollar trachtte zijn recente herstel na de RBA-beleidsvergadering voort te zetten, maar die poging liep al snel op een sisser af. Langs de AUD-kant van de vergelijking gooiden enkelingen die op een uitstel van de afbouw van de QE-aankopen rekenden de handdoek in de ring. Dat woog niet op tegen een voorts soft statement terwijl de Amerikaanse naamgenoot USD het vandaag in het algemeen beter doet. AUD/USD zakt opnieuw richting 0.74. De correctie (lager) in EUR/AUD komt zo ook ten einde. EUR/USD 1.59 is een sterke steun en een brug te ver. Het muntenpaar veert op boven 1.60. De relatief sterkere Europese groeidynamiek en lage verwachtingen omtrent een normalisatie van het ECB (aankoop)beleid suggereren dat de euro opnieuw de bovenhand kan nemen van de Aussie dollar.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/AUD botst op (sterke) 1.59 steun

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.