Het laatste puzzelstukje?

Marktrapport

Begin deze week was het op de markten nog even in de achteruitkijkspiegel kijken naar de gevolgen van de Jackson Hole speech van Fed voorzitter Powell. Samengevat: we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Om de afbouw van de obligatieaankopen (tapering in vakjargon) te starten moet er voldoende vooruitgang zijn zowel op gebied van inflatie als op weg naar maximale tewerkstelling. Zelfs ‘voorzichtige duif’ Powell geeft toe dat met een inflatie van 5.4% in juli dit item kan worden afgevinkt. Voor de tewerkstelling hield hij nog een slag om de arm, ook al bedroeg de jobcreatie in juni en juli telkens meer dan 900 000. De payrolls voor de maand augustus die straks bekend worden gemaakt, leggen mogelijk het ontbrekende puzzelstukje.

Mogelijk. De (Amerikaanse) markt toonde zich deze week alvast niet overtuigd. De Amerikaanse 10-j rente nestelde zich in een nauwe band rond 1.30%. Ook na Powell bleef het mantra: eerst zien (dat de payrolls sterk genoeg zijn) en dan geloven (dat de tapering echt kan beginnen). Wie toch al anticipeerde op een snelle start van ‘tapering’ werd die goesting helemaal ontnomen door een relatief zwak arbeidsmarktrapport van private loonverwerker ADP woensdag. Een private jobgroei van 374 000 beloofde weinig goeds voor de payrolls, waar men hoopt op een netto jobgroei van 725 000.

In verband met die ‘makke’ houding op de rentemarkt toch nog even een zijsprongetje naar de Europese rentemarkt. Het gebeurt niet zo dikwijls, maar begin deze week zette vooral de Europese kant van de vergelijking de lijnen op de (rente)markt uit. Enkele ECB-haviken grepen de hoger dan verwachte EMU inflatie (3% in augustus) aan om hun punt te maken in de aanloop naar de ECB-vergadering volgende week. De Europese rentemarkt ontkoppelde even van de VS. De 10-j Europese swaprente stevende zelfs opnieuw af op een positieve notering maar die ‘relatieve autonomie’ van de Europa bleek dan toch niet zo sterk na het zwakke ADP-rapport. We zien de Europese prijsweging deze week wel als een indicatie dat minstens een deel van markt zich realiseert dat er in Europa, meer nog dan in de VS, wel heel weinig (anticipatie op) enige vorm van afbouw is verdisconteerd. Alvast iets om in het achterhoofd te houden. Het verklaart ook deels het toch wel mooie herstel van EUR/USD deze week.

Terug naar payrolls. Wij gaan ervan uit dat die zullen volstaan zodat een meerderheid binnen de Fed klaar is om op de vergadering van 22 september de start van ‘tapering’ aan te kondigen. Zoals eerder aangegeven is de reactiefunctie in de markt mogelijk anders. Hier is waarschijnlijk een echt sterk rapport nodig om de Amerikaanse rente en de dollar echt hoger te sturen. Maandcijfers op voorhand inschatten is hoe dan ook niet evident en Covid gedraagt zich dan nog eens als bijkomende ‘statistische stoorzender’. Dat terzijde gaven enquêtes recent aan dat de bedrijven wel personeel willen aannemen, maar dat dit dikwijls niet lukt bij gebrek aan voldoende arbeidsaanbod. In theorie is een sterke vraag en onvoldoende aanbod voor de Fed eerder een reden om wel te starten met de afbouw, maar het is onwaarschijnlijk dat de markt zo zal redeneren als de payrolls straks afklokken op bijvoorbeeld ‘maar’ 400 .000. In zo’n scenario kan de correctie van de dollar nog wat verdergaan. Op weg naar EUR/USD 1.19+? We weten het om 14.30u. 

USD (handelsgewogen DXY): payrolls (niet) sterk genoeg om USD correctie te stoppen?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

De prijs van gas explodeert

De prijs van gas explodeert

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.