Poolse zloty zet inhaalbeweging in

Marktrapport

De Poolse centrale bank zal de beleidsrente een eerste keer verhogen in november al beseft ze het misschien zelf nog niet. Dat is althans de conclusie die de korte termijn rentemarkt trekt na de inflatiecijfers voor de maand augustus. Het is de druppel die de spreekwoordelijke emmer doet overlopen. Inflatie steeg onverwacht van 5% j/j tot 5.4% j/j, het snelste tempo sinds midden 2001 en nog verder boven de uiterste tolerantiegrens (3.5%) van de 2.5% inflatiedoelstelling.

De Poolse centrale bank (NBP) wordt met sterke hand geleid door voorzitter Glapinski. Het is een publiek geheim dat de regie mee gevoerd wordt door de (opper)machtige Poolse conservatief-rechtse politieke partij Recht en Rechtvaardigheid. In het zog van de ECB, predikt de NBP al jarenlang een uiterst soepel monetair beleid als aanvulling op een groei-ondersteunend fiscaal beleid. Glapinski schertst al jaren dat de beleidsrente onder zijn hoede niet verhoogd zal worden. Zijn ambtstermijn loopt midden volgend jaar af. Het sterke economische herstel en blijvende inflatoire druk dreigen nu stokken in de wielen van Glapinski’s plannen te steken. Hij nuanceerde zijn rentemotto al met toevoeging van “tenzij sterke en blijvende groei gepaard gaat met vraag-gedreven inflatoire druk”. Een kleine minderheid van het beleidscomité stak al langer zijn nek al uit – zonder succes – om de 0.10% beleidsrente met 10 of 15 basispunten te verhogen. Recent dikte de groep haviken aan tot de helft van het beleidscomité, maar Glapinski’s stem telt nog steeds dubbel.

Het volgende inflatierapport van 3 november wordt cruciaal. Hogere groei- en inflatieverwachtingen zijn een quasi-zekerheid. Alles zal afhangen van de aard van de inflatie en van hoelang ze boven 3.5% blijft. In de tussenperiode van twee maanden zal ook duidelijk worden hoe groot de impact is van de vierde coronagolf.

Op de wisselmarkt is de kentering ingezet. De Poolse zloty was dit jaar de regionale underperformer ten opzichte van de Tsjechische kroon en de Hongaarse forint. De respectievelijke centrale banken spelen met dezelfde kaarten als de NBP, maar hanteren een andere strategie. Ze zijn op orthodoxe inflatiekruistocht en verhoogden sinds juni de beleidsrente. Het relatieve renteverschil speelde samen met onorthodoxe beslissingen van de Poolse wetgevende en rechterlijke macht in het nadeel van de zloty. EUR/PLN botste meermaals op het 4.60-weerstandsniveau. Na de inflatiecijfers van deze week kiest de zloty samen met de korte termijn rente de vlucht vooruit. EUR/PLN handelt momenteel iets boven 4.50. Als de retoriek op de volgende beleidsvergadering (8 september) wijzigt met de nadruk op inflatierisico’s, is EUR/PLN 4.45 de volgende tussenstop. Een effectieve start van een monetaire verstrakkingscyclus brengt de cruciale EUR/PLN 4.38/4.37 steun op de radar. Het is een combinatie van de bodems van juni en augustus van vorig jaar en 61% herstel op de EUR/PLN-stijging tussen begin 2020 en maart 2021.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/PLN: zloty anticipeert op beleidsbocht door NBP

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.