Inflatie in de eurozone op hoogste niveau in 10 jaar

Marktrapport

De headline inflatie in de eurozone steeg in augustus tot 3% en bereikte daarmee het hoogste niveau in meer dan een decennium. Daarmee volgt de eurozone, niet geheel onverwacht, het hoge Duitse inflatiecijfer (3,4%) dat eerder deze week werd gepubliceerd. Dergelijke cijfers gaan niet ongezien voorbij, zeker niet in Duitsland. De hoogste inflatiecijfers werden echter niet in Duitsland opgetekend, maar wel in Estland (5,0%), Litouwen (4,9%) en … België met een headline inflatie van 4,7%.

Die opstoot van inflatie kwam niet geheel onverwacht. Economisten gingen reeds lang uit van een stijging van inflatie in de tweede helft van het jaar. Deze viel met 3% wel iets forser uit dan de verwachte 2,7%. Veel grote conclusies moet men voorlopig echter niet trekken uit deze ontwikkelingen. Naast de economische heropleving en energieprijzen spelen immers belangrijke eenmalige ‘technische factoren’ die meer zeggen over de economische crisis van 2020 dan over toekomstige evoluties. Een aantal crisismaatregelen uit 2020, zoals de verlaging van de Duitse BTW of het uitstel van de koopjesperiode spelen nu volop maar wijzen niet noodzakelijk op een ontsporing van de onderliggende inflatie. De kerninflatie in de eurozone (1,6%), blijft ondanks een forse stijging in augustus, beneden de inflatiedoelstelling. In een eerste marktreactie steeg de Duitse 10-jaarsrente met meer dan 5 basispunten en naderde EUR/USD het 1.1840 niveau.

We blijven net als een meerderheid van economisten uitgaan van een normalisering van de inflatie begin volgend jaar. De narrative van een tijdelijke inflatieopstoot die door de centrale banken in koor in de markt wordt gezet houdt dus stand, en dit ondanks de sterke stijgingen in inflatie zowel in de VS als in de eurozone. Een sterk staaltje van directe en effectieve communicatie van de centrale banken!

Of centrale banken de stijging van inflatie zullen blijven negeren (de zogenoemde look through) is een andere zaak. De inflatie bevindt zich beduidend boven de inflatiedoelstellingen en centrale banken staan nu voor een moeilijke evenwichtsoefening, waarbij verdere stimulus moet afgewogen worden tegen het risico van een verankering van te hoge inflatie – m.a.w. de gekende vraag over het weghalen van de punch bowl. De Fed overweegt de aanvang van tapering. Voor de ECB liggen de zaken anders. Het economisch herstel in de eurozone is minder ver gevorderd en de inflatiedruk gematigder. Een look through houding – zoals ECB Chief Economist Lane suggereert - blijft de waarschijnlijke uitkomst. Maar dat de hoger dan verwachte inflatie bijkomende munitie verschaft aan de ECB-haviken, bijvoorbeeld voor het verminderen van de PEPP-aankopen, valt niet te ontkennen. De beleidsvergaderingen van ECB en Fed later deze maand brengen mogelijks meer duidelijkheid.

Hans Dewachter, KBC Group Chief Economist

Headline inflatie: VS en eurozone (in %)

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.