Afbouw QE geen voorbode van renteverhoging?

Marktrapport

Het virtuele Jackson Hole symposium van eind vorige week haalt deze keer waarschijnlijk niet meer dan een voetnoot in de monetaire geschiedenisboeken. Deze keer geen baanbrekende nieuwe ideeën over het toekomstig beleidskader. Dat werd een jaar geleden pas geherdefinieerd. Ook het debat over de monetaire normalisatie post corona kreeg geen fundamenteel andere wending. Toch was er iets te zien op de grafieken. Het feit dat Powell minder opschoof in het afbouwdebat dan sommigen hadden verwacht/gehoopt, zorgde wel degelijk voor bijsturing op de markten.

‘It’s all about timing’, en over de gewenste timing/snelheid van de monetaire afbouw zitten de Fed-gouverneurs duidelijk niet op dezelfde lijn. In de aanloop naar de speech van Powell voerden een aantal regionale gouverneurs de druk op. Zij vinden dat er ondertussen (meer dan) ‘substantiële vooruitgang’ is geboekt op weg naar de doelstellingen i.v.m. inflatie en maximale tewerkstelling. Powell gaat akkoord inzake inflatie, al maakte hij toch opnieuw veel tijd en ruimte vrij voor zijn argumentatie waarom de huidige (hoger dan verwachte )inflatie waarschijnlijk toch nog steeds het label tijdelijk verdient. Inzake maximale tewerkstelling ziet de Fed-voorzitter ook vooruitgang, maar daar is nog werk aan de winkel. Er is nog steeds aanzienlijke ondertewerkstelling. Die is in belangrijke mate te wijten aan een ‘mismatch’ tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Voor de vraag of een ultrasoepel monetair beleid het juiste middel is om dit probleem het hoofd de bieden, was (spijtig genoeg) geen plaats. Toch gaf Powell toe dat een afbouw van de obligatieaankopen dit jaar kan starten. Over het tempo werden we niets wijzer.

De Fed-voorzitter had nog een ‘trucje’ in petto om de verwachtingen over de te snelle rentenormalisatie aan banden te leggen. De markt hield tot nu toe rekening met een tijdslijn van zo’n zes maanden voor een eerste renteverhoging na het stoppen van de netto-obligatieaankopen. Powell stelde dat die opeenvolging in de tijd er niet is. De rente kan enkel worden verhoogd wanneer de voorwaarden van maximale tewerkstelling en inflatie van (iets boven) 2% blijvend verworven zijn. Dit idee van een loskoppeling tussen de timing van de obligatieaankopen en de start van de rentecyclus is niet helemaal nieuw. Het feit dat de Fed-voorzitter dit zo in de verf zette, droeg zeker bij tot de terugval van de Amerikaanse rentes en de dollar. Vooral de rente op de kortere looptijden tot 5-j daalde (tot 5bpn). Opvallend: ook de reële rente dook fors lager en woog op de dollar. EUR/USD veerde op richting 1.18. Kleine bedenking: de markten pikten het idee van een loskoppeling tussen obligatieaankopen en een eventuele renteverhoging vrij vlot op. Vraag is of Powell zijn collega’s Fed-gouverneurs ook overtuigde. Zeven van hen gaven in juni al aan om de rente eind volgend jaar te verhogen. Uitkijken dus naar de nieuwe dots op de vergadering van 22 september.

De blijvende nadruk van de Fed op het bereiken van maximale tewerkstelling zet de spots nu al op het arbeidsmarktrapport van vrijdag. Ondertussen hebben de Europese cijfers (Duitse en Europese inflatie vandaag en morgen) natuurlijk ook hun rol te spelen. Een volgehouden breuk boven EUR/USD 1.1805 brengt de intermediaire top van 1.1909 op de radar.

EUR/USD: Powell haalt dollar verder wind uit de zeilen.

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.