Schipper, voor hoeveel mag ik overvaren?

Marktrapport

Cora Vandamme

Containerschepen zijn de ruggengraat van de internationale handel. Volgens cijfers van de UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) wordt ongeveer 80% van het volume van de internationale handel in goederen over zee vervoerd. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de prijsstijgingen voor vrachtvervoer via zeevaartcontainers al enkele maanden voor ongerustheid zorgen.

De cijfers liegen er niet om, er is duidelijk een mismatch tussen het aantal beschikbare zeecontainers (op de juiste plaats) en de vraag ernaar. Vorig jaar was de spotkoers voor een zeecontainer van 40 voet nog zo’n 1.848 dollar (Freightos Baltic Container Index, zie figuur). Momenteel is de koers voor diezelfde container 9.944 dollar, een stijging dus van meer dan 400%. Voor langere routes, zoals tussen Azië en Noord-Europa/VS, ligt de index zelfs nog een stuk hoger.

Een perfecte storm

De prijsstijgingen voor zeecontainers zijn het gevolg van een samenloop van verschillende factoren. Eerst en vooral was er de covid-19-pandemie. Landen sloten en heropenden op verschillende momenten hun fabrieken, winkels en grenzen, waardoor er grote verstoringen optraden in de internationale handel. Bovendien besloten veel rederijen om hun transportcapaciteit te verminderen. De sneller dan verwachte beschikbaarheid van vaccins zorgde voor een spectaculaire wereldwijde herstelvraag, die ondersteund werd door ongezien hoge overheidssteun. Om aan deze vraag te voldoen was er nood aan containers, maar omwille van de eerdere verstoringen zitten die vaak vast op de verkeerde plaatsen.

Voeg daarbij de blokkering van het Suez-kanaal in maart door containerschip Ever Given, de recente sluitingen van belangrijke havens in China als gevolg van covid-uitbraken en congestieproblemen in havens in de VS en Europa en je krijgt een perfecte storm die de containerprijzen hoger duwt.

Weinig beterschap in zicht

Het is weinig waarschijnlijk dat de containerprijzen snel opnieuw naar hun normale niveau zullen dalen. Er zijn immers nog grote verschillen in de groeitempo’s wereldwijd, waardoor de internationale handel verstoord blijft.

Afhankelijk van het type van goederen, zullen de hogere containerprijzen deels of volledig doorgerekend worden aan de consument of zorgen voor een margedaling bij de verkopers. Volgens meerdere grote internationale instellingen (OESO, ECB,…) zal de impact op de wereldwijde inflatie evenwel beperkt blijven omdat internationale vervoerskosten slechts een beperkt deel uitmaken van de finale kosten van de industriële productie. De hogere containerprijzen betekenen dus vooral kopzorgen voor invoerders en wachttijden voor consumenten, maar een zware aanslag op de portefeuille zijn ze (nog) niet.

Cora Vandamme, Economist KBC Groep

Freightos Global Container Index: spotkoers voor 40-voetscontainers op 12 handelsroutes

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.