MNB zet inflatiekruistocht voort

Marktrapport

De Tsjechische (CNB) en de Hongaarse centrale bank (MNB) namen het voortouw in de strijd tegen inflatie. Anders dan de ECB, de Fed en vele anderen, schoven zij de retoriek over het tijdelijk karakter van de inflatieopstoot aan de kant. Ze treden gewoon op. In Tsjechië weerspiegelt dat het orthodoxe DNA van de CNB. Hongarije werd min of meer met de neus op de feiten gedrukt. Aanvankelijk counterde de MNB de coronacrisis maximaal met een ultra-soepel beleid. Dat dreigde echter uit te monden in een zichzelf versterkende spiraal van een zwakke munt en hogere inflatie. Het hielp de groei niet en dwong de MNB uiteindelijk om het beleid (soms via kunstgrepen) minder soepel te maken. Uiteindelijk bleek het beter om het probleem bij de wortel aan te pakken: de inflatie relatief snel terug naar de doelstelling (3.0% +/- 1.0%) brengen.

Gisteren zette de MNB een volgende stap in dit proces. Na de start van de rentecyclus in juni verhoogde de MNB de beleidsrente(s) voor de derde keer op rij met 30 bpn (base rate van 1.2% tot 1.5%). De inflatie vertraagde in juli van 5.3% j/j tot 4.6% j/j, maar de MNB nuanceert. Ze is nog steeds boven de doelzone en vooral het resultaat van basiseffecten. Later dit jaar zal de inflatie waarschijnlijk hoog blijven en mogelijk tijdelijk opnieuw aantrekken. Die inflatie is deels gevolg van externe factoren, zoals hogere grondstoffen- en vrachtprijzen. Het krachtig herstel speelt echter ook een rol, onder meer via hogere lonen. Zo groeide de economie in het tweede kwartaal 2.7% kw/kw en 17.9% j/j. De activiteit bevindt zich opnieuw boven het niveau van voor de pandemie. Er is ruimte om prioriteit te geven aan het indijken van inflatie eerder dan het verder aanvuren van de groei/vraag. In dit verband bouwt de MNB ook het aankoopprogramma van obligaties af.

Na de eerste (toch wel doortastende) stappen komt er, aan de hand van een nieuw inflatierapport, in september een evaluatie. Als er duidelijke vooruitgang is in het beteugelen van de inflatie(verwachtingen), kan de centrale bank in het vierde kwartaal overschakelen naar een lager tempo van renteverhogingen (15bpn) voor de resterende beleidsvergaderingen dit jaar. Ook de obligatieaankopen houdt ze dan opnieuw tegen het licht, mogelijk resulterend in een verdere afbouw.

Wat betekent dit voor de forint? Het duurde even voor de wisselmarkt de doortastende aanpak van de MNB wist te waarderen, maar deze maand heeft de forint er een mooie rit op zitten. Op korte termijn kan die sterk blijven. Toch wil de MNB ook geen echte ‘overshoot’. Het huidige niveau is perfect om een bijdrage te leveren tot het intomen van de inflatie. Het is niet de bedoeling om de groei onnodig af te remmen. In een langer perspectief rekende de MNB meestal op een niet te sterke munt om de welvaartskloof met de rest van de EU te verkleinen. Ook de verkiezingen in de lente van volgend jaar spelen op de achtergrond mee. EUR/HUF (347.50) krijgt stillaan de bodem van het kanaal 370/343 in het vizier. Een stijging van EUR/HUF boven 360 brengt de inflatiestrategie van de MNB in het gedrang. Een versterking van de forint beneden de zone EUR/HUF 343 hoeft echter ook niet. Bovendien wordt de forint later dit jaar (en volgend jaar) mogelijk afgeremd door een ‘asynchrone monetaire cyclus’ waarbij andere centrale banken het beleid verstrakken op het moment dat de MNB al een groot deel van haar werk gedaan heeft. Blijvende winsten van de forint beneden 343/340 zijn in dat scenario niet zo vanzelfsprekend.

EUR/HUF: forint plukt vruchten van MNB-beleid. EUR/HUF 343 blijft belangrijke weerstand   

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Economisch herstel na de derde golf bevestigd

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Druk op ECB neemt langs alle kanten toe

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Sterke cijfers beslechten het pleit bij de Fed

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.