Delta brengt Norges Bank niet van de wijs

Marktrapport

De Noorse centrale bank toetste tijdens de tussentijdse beleidsvergadering gisteren haar uitgebreide juni-prognoses nog eens af aan de realiteit. De conclusie: “Dat hebben we weer goed gedaan.” Alles verloopt min of meer zoals of zelfs beter dan voorspeld. De Norges Bank (NB) brengt alles in gereedheid voor de eerste renteverhoging sinds 2018 volgende maand.

De Noorse activiteit groeide in april en verraste positief in mei. Noorwegen geniet een hoge vaccinatiegraad waardoor de beperkende maatregelen niet langer noodzakelijk zijn. Groei in de maand juni zoals vanmorgen gepubliceerd viel iets lager uit dan voorzien (0,7% m/m). Voor het volledige tweede kwartaal overtreft het BBP echter de stoutste verwachtingen van de centrale bank (1,4% vs 0,8%). Wat de NB gisteren al aangaf, wordt nu ook bevestigd: het is voornamelijk de consument die de Noorse economie lanceert. De algemene inflatie bevindt zich al een tijdje boven de 2%-doelstelling. Onderliggende indicatoren kalfden de afgelopen maanden af tot 1,1% in juli. Maar geen nood: die daling was verwacht en bodemt binnenkort dankzij de aantrekkende economie uit.

Noorwegen ontsnapt niet aan de globale rentree van het coronavirus in z’n Delta-vorm. De centrale bank kan daarom de herintrede van (sommige) Covid-maatregelen niet 100% uitsluiten, ondanks het succes van de vaccinatiecampagne. Maar anders dan bijvoorbeeld de collega’s in Nieuw-Zeeland eerder deze week, is dat voor de NB geen excuus meer om de beleidsnormalisatie uit te stellen. Ze herbevestigt het voornemen voor een “zeer waarschijnlijke” renteverhoging op 23 september. Het rentepad opgesteld in juni suggereert vervolgens een renteverhoging (25 bpn) in elk kwartaal van volgend jaar.

De intenties van de Norges Bank ten spijt, staat de Noorse kroon de afgelopen weken onder druk. Vooral de laatste dagen brengt de munt het er maar belabberd van af. Dat is de centrale bank overigens niet ontgaan. Corona zorgt voor een nieuwe opstoot van onzekerheid en dat speelt de kroon parten, klinkt het. EUR/NOK gaat vandaag voor 10,61 over de toonbank. Een breuk voorbij 10,71 brengt het technisch plaatje voor de NOK ernstige schade toe. Het verbaast ons niet dat de NOK het uitzicht op nakende rentesteun links laat liggen. Dat is namelijk oud nieuws. Het lot van de kroon ligt op dit moment volledig in handen van het risicosentiment en de olieprijs. Beide kregen recent een ferme knauw. Een kentering van de context is nodig om het tij voor de NOK op korte termijn te keren. Vervolgens is het aan de monetaire divergentie met de ECB, waar beleidsnormalisatie nog niet voor meteen is, om de fakkel over te nemen.

EUR/NOK: kroon heeft voorlopig weinig oog voor intenties van NB

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

De prijs van gas explodeert

De prijs van gas explodeert

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.