Dominante dollar duwt EUR/USD kopje onder

Marktrapport

Vanochtend is het dan toch zover. EUR/USD valt beneden de steunzone 1.1704/1.1695 (2021 dip/38% herstel op 2020 EUR/USD rally) tot het laagste niveau sinds november vorig jaar. Bij een volgehouden breuk is 1.1612/05 (dip september/november 2020) een tussenhalte tot het volgende belangrijke ijkpunt van 1.1495/93 (maart 2020 top/50% herstel op 2020 EUR/USD rally). De handelsgewogen dollar (DXY) is nog volop bezig met de technische weerstand van 93.44 (vorig jaarhoogtepunt) te testen. Een breuk hoger betekent een valversnelling voor EUR/USD. De dollar profiteert van nakende beleidsnormalisatie en van de twijfel op de beurzen die daaruit voortvloeit. De euro kan daar voorlopig niets tegenover zetten.

De notulen van de julivergadering van de Amerikaanse centrale bank (Fed) brachten opnieuw wat meer duidelijkheid over de afbouw van de obligatie-aankopen (QE). Het is de eerste fase in een terugkeer naar een monetair normaal. De grote meerderheid van Fed gouverneurs geeft officieel aan dat de netto-aankopen vanaf dit jaar nog kunnen worden teruggeschroefd. Achter de exacte startdatum en het afbouwtempo staan nog vraagtekens. De Amerikaanse centrale bankiers bereikten wel al consensus over de verhouding tussen de aankopen van overheidsobligaties (momenteel $80 miljard/maand) en de aankopen van hypotheek gerelateerde activa ($40 miljard/maand). Ze willen de 2:1 ratio doorheen het afbouwproces aanhouden en beide programma’s uiteindelijk tegelijkertijd beëindigen. 

Tot zover de eensgezindheid. Tussen de lijnen van de notulen en toespraken van verschillende Fed-gouverneurs door kunnen we toch een blauwdruk ontwaren van de ontbrekende details. De timing van de aankondiging wordt vermoedelijk de beleidsvergadering van 22 september. De meeste Fed-leden zijn akkoord dat er voldoende vooruitgang is geboekt in het duurzaam behalen van de symmetrische 2%-inflatiedoelstelling. Over de progressie op de arbeidsmarkt heerste in juli nog twijfel. De publicatie van het juli-arbeidsmarktrapport begin augustus (+1 miljoen jobs) haalde de meeste twijfelaars waarschijnlijk over de lijn. Alles wat op 3 september nog maar in de buurt komt van een solide cijfer voor augustus is de absolute bevestiging voor een aankondiging in september. Ook op het Jackson Hole symposium van 26-28 augustus kan voorzitter Powell al duidelijkheid verschaffen.

Een aankondiging in september, gevolgd door een start ergens in het laatste kwartaal als compromis voor de monetaire duiven. Wat het tempo van de afbouw betreft, verwezen verschillende Fed-leden naar de QE-afbouw tijdens de vorige cyclus. Ze willen deze keer sneller handelen dan de tien maanden die toen verstreken. De argumenten zijn duidelijk: inflatie is nu veel hoger en de arbeidsmarkt een pak gezonder. Bovendien werkt QE voornamelijk als stimulans voor de vraagzijde van de economische balans (consumptie). De nasleep van de pandemische crisis legt vooral problemen aan de aanbodzijde van de vergelijking bloot (gevolgen van verstoorde internationale productiekettingen). Op basis van die info schatten we de QE-houdbaarheidsdatum in op midden 2022. Dat opent perspectief om de beleidsrente een eerste keer te verhogen eind 2022 ipv in 2023 zoals de Fed-vooruitzichten in juni lieten uitschijnen.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/USD bereikt laagste niveau sinds november vorig jaar

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

De prijs van gas explodeert

De prijs van gas explodeert

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.