RBNZ stelt renteverhoging nog even uit

Marktrapport

Nieuw-Zeeland houdt van de kordate aanpak. Gisteren stelde het één besmetting met het coronavirus vast, de eerste in een half jaar tijd. In een reactie kondigde premier Jacinda Ardern een kortstondige lockdown af over het volledige land. De regering is niet de enige die snel durft schakelen. De Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) deed vanmorgen hetzelfde.

We gaan even terug in de tijd. De RBNZ deelde midden juli mee dat het met bijna onmiddellijke ingang stopt met de netto-obligatieaankopen onder haar NZ$100 miljard grote enveloppe. Die onverwachte wending vloeide voort uit een zeer optimistische economische visie waarbij inflatie niet alleen meer het gevolg is van eenmalige en/of tijdelijke factoren, maar zich ook uit via langer blijvende loondruk. Speculatie over de volgende stap, een renteverhoging, laaide meteen hoog op. Bij aanvang van deze week hield de markt rekening met de eerste renteverhoging sinds 2014 op de beleidsvergadering die vanmorgen plaatsvond. Dat zou sneller zijn dan de centrale bank in de mei-voorspellingen zelf vooropstelde maar in het licht van de gunstige economische en gezondheidssituatie wel verdedigbaar.

De door het virus getroffen 58-jarige man van Auckland besliste daar echter anders over. Hij sloeg de allicht zorgvuldig uitgekiende communicatiestrategie van de RBNZ één dag voor publicatie aan diggelen. Gouverneur Orr en de zijnen amendeerden het communiqué met een extra paragraaf die de economische risico’s (lockdown) van het onvoorspelbare en disruptieve virus in herinnering brengt. De afsluiter van de verklaring suggereert dat dit zowat de enige reden is waarom de beleidsrente vandaag onveranderd bleef. Vandaag. De beleidsmakers zijn het er namelijk wel over eens dat de monetaire stimulus best verder wordt afgebouwd zodat de inflatie(verwachtingen) geen eigen leven gaan leiden. Dat gebeurt naar alle waarschijnlijkheid in het volgende kwartaal. De nieuwe economische prognoses kunnen in elk geval tellen als onderbouw voor die vooropgestelde beleidsnormalisatie. De groei kreeg een aanzienlijke opwaartse bijstelling tot 5,9% voor het fiscaal jaar 2022. Inflatie wordt verwacht op 3,7% in 2022 om af te koelen tot 2,1% in 2024. De werkloosheidsgraad daalt gevoelig sneller en duikt dit jaar al beneden de 4%.

De schade voor de kiwi dollar na de beleidsbeslissing blijft beperkt. Dat komt omdat de munt gisteren na het coronanieuws de bui al zag hangen. NZD/USD gleed toen uit van boven 0,70 richting de 0,69-steunzone en blijft daar momenteel wat ter plaatse trappelen. Anderzijds is ook duidelijk dat een renteverhoging slechts uitstel is, geen afstel. Beleggers pasten hun visie ondertussen al aan en verdisconteren momenteel een kans van 75% op een eerste opstapje in oktober. De nakende start van de opwaartse rentecyclus is in principe een opsteker voor de kiwi. Op heel korte termijn bevindt het paar zich wel nog even in de technische gevarenzone. Het belangrijkste risico schuilt in een sterkere dollar in de aanloop naar het jaarlijkse Jackson Hole symposium van de Fed volgende week waar voorzitter Powell mogelijk de basis legt voor voorzichtige beleidsnormalisatie.

NZD/USD in de technische gevarenzone rond 0,69 na uitstel eerste renteverhoging door RBNZ

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

De prijs van gas explodeert

De prijs van gas explodeert

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.