Monetaire IMF-stimulus: goed bedoeld maar onvoldoende

Marktrapport

Op 2 augustus 2021 keurde de Raad van Bestuur van het IMF een nieuwe algemene toewijzing van Speciale Trekkingsrechten (STR) aan haar lidstaten goed voor een bedrag dat overeenstemt met $650 miljard (ongeveer 456 miljard STR). De nieuw gecreëerde STR worden aan de lidstaten toegekend in verhouding tot hun bestaande quota’s (aandeel in het IMF- kapitaal).

Een STR dient als reservemunt, gecreëerd door het IMF, om lidstaten aan liquiditeiten en deviezenreserves te helpen zonder hun schuldgraad te verhogen. Een STR is dus strikt genomen geen klassiek ‘geld’. STR worden enkel door overheden (en enkele andere specifieke instellingen) gebruikt, en niet door particulieren om goederen en diensten te kopen. Bovendien is de STR geen zelfstandige munt, maar een korfmunt op basis van de Amerikaanse dollar, de euro, het Britse pond, de Japanse yen en de Chinese renminbi. Een STR krijgt zijn waarde niet rechtstreeks als schuldclaim op het IMF, maar door de afspraak tussen IMF-lidstaten om de STR als reservevaluta te accepteren in ruil voor de onderliggende ‘echte’ munten.

Het systeem van STR werd opgezet in de jaren 60 tijdens het Bretton Woods-stelsel van vaste wisselkoersen. Dat was een financieel stelsel met een indirecte goudstandaard, waarin onder meer de houdbaarheid van saldi op de lopende rekening van de betalingsbalans van groot belang was. Desnoods kon deze houdbaarheid met de hulp van de STR worden verzekerd. Na het einde van het Bretton Woods-stelsel, en de intrede van vlottende wisselkoersen, nam het belang van de STR af, maar ze spelen nog altijd een rol in crisistijden.

Mattheus-effect   

De jongste STR-creatie is de vijfde en grootste ooit. Ze heeft als doel om lidstaten te helpen het hoofd te bieden aan de financiële gevolgen van de pandemie. Door de nieuwe creatie wordt de totale hoeveelheid STR meer dan verdubbeld. Die extra valutareserves zijn zeer welkom. Vele opkomende economieën hebben immers moeilijkheden om hun vaccinatiecampagne en het algemeen economisch herstel te financieren.

Vermits de STR worden toegekend op basis van de bestaande IMF-quota, gaat echter het grootste deel van de nieuwe STR naar rijkere landen, die daar helemaal geen nood aan hebben. Om de hulpbehoevende landen echt te helpen, zou het IMF beter een doelgerichte STR-allocatie doorvoeren die niet gebaseerd is op de vaste quota maar op de reële behoeften. Met haar economische expertise is het IMF goed geplaatst om die behoeften in te schatten. Dat ligt echter politiek moeilijk. Als alternatief zouden landen die de nieuwe STR niet nodig hebben dit ‘geschenk’ aan gunstvoorwaarden ter beschikking kunnen stellen aan noodlijdende landen. Van een effectieve bestrijding van de pandemie profiteren immers alle IMF-lidstaten evenzeer.

Dieter Guffens, Senior Economist KBC Group

Algemene toewijzingen van Speciale Trekkingsrechten (STR) (in miljarden STR, 2009* = speciale toewijzing)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

De prijs van gas explodeert

De prijs van gas explodeert

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.