Belgische groei bevestigt economisch herstel

Marktrapport

België beet als een van de eerste eurolanden de spits af. Te midden van de release van over het algemeen positieve bedrijfsresultaten, publiceren een heel aantal economieën - waaronder de VS, de eurozone, Frankrijk, Duitsland, Italië en België – eerste, voorlopige ramingen voor het bbp van het tweede kwartaal van 2021. Vooral de resultaten van de Europese economieën worden met veel aandacht gevolgd. Bevestigen de harde statistieken dat het economisch herstel, na de double dip winterrecessie, ook in Europa is begonnen? België speelt in die publicatiemolen mogelijk boven zijn gewicht. In het verleden werd de Belgische economie dikwijls beschouwd als de kanarie in de koolmijn voor de Europese economie. Als kleine, open economie is de Belgische groei immers zeer afhankelijk van de externe Europese vraag en dus ook een goede indicator voor de Europese economische dynamiek. Of dit ook in coronatijden het geval is, is voor discussie vatbaar. 

De flash-raming voor het Belgische bbp bevestigde het ontluikend economisch herstel. Met een kwartaalgroei voor het tweede kwartaal van 2021 die voorlopig geraamd wordt op 1,4 %, doet België beter dan verwacht en lijkt het economisch herstel nu wel stevig ingezet. Ter vergelijking, de (gemiddelde) kwartaalgroei in het ‘normale’ 2019 bedroeg om en bij 0,4%. De uitzonderlijke groeicijfers voor 2021 – 1% in het eerste kwartaal en nu 1,4% -  suggereren een bijzonder sterke groei voor dit jaar (zie figuur 1). Enige nuancering van de groeicijfers is wel aangewezen. De sterke groei komt er na een historisch sterke krimp van het bbp in 2020. Ondanks de hoge groei over de laatste twee kwartalen heeft de Belgische economie nog een weg af te leggen voordat ze het bbp-niveau van vóór de coronacrisis bereikt: voorlopig blijft het bbp om en bij 2,5% lager dan het niveau van het vierde kwartaal van 2019.

Dit is duidelijk ook niet het einde van het verhaal. Naast de uitzonderlijk sterke groeicijfers suggereren ook de vooroplopende indicatoren een verder herstel. Het ondernemersvertrouwen stabiliseert op historisch hoge waarden en het Belgisch consumentenvertrouwen neemt met rasse schreden toe, tot ver boven het langjarig gemiddelde (zie figuur 1). Ondernemers blijven zeer optimistisch over de aantrekkende marktvraag en verwachten een verdere toename van de werkgelegenheid, terwijl ook de consumenten zeer optimistisch blijven over de economie en werkloosheid. Alle seinen in verband met het economisch herstel staan dus blijkbaar op groen, tenzij de Delta-variant onverwacht toch nog roet in het eten zou strooien.

De Belgische ‘kanarie in de koolmijn’ blijkt bovendien springlevend. Het economisch herstel zet zich ook door in Europa. Tenminste indien we kunnen vertrouwen op de Economic Sentiment Indicators (ESI) die de Europese Commissie gisteren publiceerde. Die ESI-indicatoren bereikten nieuwe recordhoogtes en wijzen voor de meeste landen op sterke groei. Mogelijks een voorbode van zeer goede flashramingen voor de Europese landen die vandaag en de volgende dagen gepubliceerd zullen worden?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

MNB bijt minder hard maar lost niet

MNB bijt minder hard maar lost niet

Risico overwaardering Europese vastgoed loopt op

Risico overwaardering Europese vastgoed loopt op

Klaar voor een wereld ‘zonder’ steun?

Klaar voor een wereld ‘zonder’ steun?

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.