Powell ziet geen reden tot actie

Marktrapport

Gisteren hadden we het over de doortastende inflatieaanpak van de Hongaarse centrale bank Die gaf aan de rente (versneld) te zullen verhogen tot de inflatie terug zakt. Het contrast met de boodschap van Fed-voorzitter Powell gisterenavond kan moeilijk groter zijn. Ter illustratie toch even een, toegegeven uit de context gerukte vergelijking. De CPI inflatie in de VS bedroeg in juni 5.4% voor een inflatiedoestelling van 2.0%. In Hongarije stegen de consumptieprijzen 5.3%. Dat wordt afgewogen tegen een doestelling van 3.0% (+/- 1%). Toch kwam Powell gisteren tot een heel andere conclusie dan zijn Hongaarse collega Matolcsy. De ene inflatie is duidelijk de andere niet.

De Fed ziet het herstel zich doorzet. Sectoren die hard getroffen zijn door de pandemie hebben wel nog een weg te gaan en dat geldt ook voor de arbeidsmarkt. De nochtans stevige inflatie-opstoot, krijgt nog steeds het label ‘van voorbijgaande aard’, al geeft Powell toen dat hij ook niet weet hoe lang die nog hoog zal blijven. Hij reikte wel enkele elementen aan waarom de huidige prijsopsprong geen ‘echte’ inflatie is. De prijsstijgingen doen zich vooral voor in productgroepen waar het aanbod verstoord is of de vraag plots opveert na de heropening (tweedehands auto’s, vliegtuigtickets, …). Ook een ‘eenmalige’, zelfs forse prijsopstoot (bij voorbeeld olie) ziet Powell niet echt als inflatie, zelfs niet als zou blijken dat de prijzen niet terug dalen van dat hoge niveau. Voor ‘echte’ inflatie is er een zich herhalend mechanisme van prijsstijging nodig (loon prijsspiraal). Dit ziet Powell niet. Door deze ‘uitsluiting’ van sommige prijsstijgingen ligt de lat voor een inflatie die nodig is om het beleid te verstrakken natuurlijk wel heel hoog.

De conclusie laat zich raden. Er is vooruitgang op weg naar de doelstellingen van blijvende inflatie nabije de symmetrische 2-doelstelling en maximale tewerkstelling, maar nog niet voldoende, zeker niet voor de arbeidsmarkt. Een renteverhoging is hoe dan ook niet aan de orde. Het is ook nog te vroeg om al een concreet pad uit tekenen voor de afbouw van de obligatieaankopen. Wordt opgevolgd tijdens de volgende beleidsvergaderingen. Het idee dat die ‘roadmap’ voor de afbouw er komt in Jackson Hole (26-28 Augustus) of tijdens de septembervergadering (nieuwe vooruitzichten) staat op de helling. Voor de volledigheid vermelden we nog dat de Fed twee nieuwe-repo-faciliteiten in het leven riep die schokken op de geldmarkt zoals vorig jaar aan het begin van de pandemie moeten helpen voorkomen.

De marktreactie na de vergadering bleef beperkt. De lange rente daalde marginaal ( -1 bp voor de 10-j). Toch pikte de (rente)markt het softe signaal op. De reële rentecomponent dook nog maar eens naar een historisch dieptepunt (-1.18% voor 10-j!!) maar dat werd gecompenseerd door hogere inflatieverwachtingen. Op een vraag tijdens de persconferentie liet de Fed-voorzitter zich overigens niet verleiden tot een scherpe interpretatie van de toch wel opvallende bewegingen in de rentemarkt. Daar is de rust wat teruggekeerd al geraken zowel de Amerikaanse (1.25%) als de Duits 10-j rentes (-0.45%) moeilijk/niet weg van de recente dieptepunten.

Volgens de theorie is de combinatie een lage reële rente en hogere inflatieverwachtingen ongunstig voor de dollar en de schoolboekjes werden deze keer ook gevolgd. EUR/USD bodemt uit. De eerste weerstand van 1.1881/95 komt in het vizier. Een herstel boven 1.1975 zou dollarcomeback sinds begin juni ‘on hold’ zetten. 

EUR/USD: dollar topt uit na nog steeds ‘softe’ Fed.  

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

MNB bijt minder hard maar lost niet

MNB bijt minder hard maar lost niet

Risico overwaardering Europese vastgoed loopt op

Risico overwaardering Europese vastgoed loopt op

Klaar voor een wereld ‘zonder’ steun?

Klaar voor een wereld ‘zonder’ steun?

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.