BOE: de optimist onder centrale bankiers?

Marktrapport

Marktbewegingen zijn meestal een verhaal van ‘relatieve positionering’. Minder slecht nieuws zorgt dikwijls voor een positieve marktreactie. Als hoge verwachtingen niet ingelost worden, reageert de markt negatief. Recent werden we overspoeld met negatieve bijstellingen voor de economische groei door een lange rist centrale bankiers en andere officiële instellingen: De Fed werd voorzichtiger, ECB-voorzitter Draghi ziet toenemende risico’s, de Europese commissie zette gisteren het mes in de verwachte EMU groei, Duitsland verwacht dit jaar een forse groeivertraging. Aan de andere kant van de wereld, heeft ook de Reserve Bank of Australia een stevige bocht genomen weg van een renteverhoging. In die context liet de Bank of England (BoE) gisteren haar licht schijnen over wat ze verwacht voor de Britse economie en wat dat betekent voor haar beleid.

De BoE kon natuurlijk niet voorbij aan de Gordiaanse brexitknoop. De combinatie van een verslechterende globale context en aanslepende onzekerheid in verband met brexit, dwongen Carney en Co om hun groeivooruitzichten neerwaarts bij te stellen. Zo verwacht de BoE voor dit jaar een groei van 1.2% (was 1.7% in november) en van 1.5% volgend jaar (was 1.7%). Opvallend, voor 2021 stelde de BoE de groei opwaarts bij van 1.7% tot 1.9%! De centrale bank geeft toe dat brexit op korte termijn voor meer dan gemiddelde economische onzekerheid zorgt. Ze behoudt echter haar visie dat, indien een chaotische brexit wordt vermeden, de Britse groei later dit jaar en ook daarna waarschijnlijk herneemt. In dat geval is er ruimte voor een inhaalbeweging na de onzekere brexitperiode. De BoE rekent ook op een soepeler fiscaal beleid. Samen met een algemeen lagere rente, denkt de BoE dat dit volstaat om een eventueel verdere negatieve impact van de globale internationale context te compenseren. De BoE houdt dan ook vast aan haar analyse van november dat de vraag op termijn waarschijnlijk iets sneller zal stijgen dan het aanbod in de economie. Daardoor kan inflatie aan het einde van de beleidshorizon lichtjes boven de 2%-doelstelling stijgen (2.1% in 2021). De BoE gaat daarom nog steeds uit van een, zij het zeer beperkt en zeer geleidelijk, rentepad. Het verwachte rentepad ligt wel iets lager dan in november. Een renteverhoging dit jaar is nog steeds waarschijnlijk, met nog één bijkomende verhoging voor de resterende periode tot 2021.

Voorspellingen over de inflatie in 2021/22 moet je natuurlijk met een korrel zout nemen. In termen van relatieve positionering vinden we het signaal van de BoE gisteren toch wel heel opmerkelijk. Ten tijde van het brexitreferendum in 2016 kregen Carney een Co veel kritiek vanuit politieke hoek omdat ze zich te negatief uitlieten over de mogelijke gevolgen van brexit voor de Britse economie. Die kritiek zullen ze deze keer zeker niet krijgen. De politieke uitkomst van het brexitproces is en blijft een huizenhoog binair risico voor de markten en voor de (Britse) economie. Als één van de twee partijen de deur van de onderhandelingen toeslaat, heeft dat grote gevolgen voor het pond. Toch kunnen we niet voorbij de positieve reactie van sterling gisteren. Wie er vanuit gaat dat er ‘last minute’ toch nog één of ander werkbaar compromis (of eventueel uitstel) uit de bus komt, kreeg gisteren het signaal dat de BoE, in tegenstelling tot een toenemend aantal andere collega’s, nog steeds formeel vasthoudt aan een scenario van hogere beleidsrentes. Dat is een (relatieve) opsteker voor het pond. Er is waarschijnlijk een scenario van onomkeerbare brexitchaos nodig om een nieuwe, breed gedragen GBP-verkoopgolf te ontketenen.

 

Figuur - EUR/GBP: Legt BoE-optimisme een bodem onder het pond?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Waagt BoE zich dan toch onder de nul?!

Waagt BoE zich dan toch onder de nul?!

De la proactivité à la réactivité

De la proactivité à la réactivité

Nuchtere wijsheid uit het noorden

Nuchtere wijsheid uit het noorden

Yuan maakt mooie comeback

Yuan maakt mooie comeback
We gebruiken cookies en soortgelijke technologieën om je een goedwerkende website aan te bieden die je surfervaring aangenamer maakt. We kunnen de website ook aanpassen aan je behoeften en je voorkeuren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies. Wil je meer info? Of wil je dit niet? Klik hier.