Nieuw conundrum in de maak

Marktrapport

De Amerikaanse 10j-rente bevindt zich sinds de start van de maand op een rollercoaster. De technische breuk beneden de 1.42% steun zorgde voor een valversnelling gevoed door een plotse opstoot van coronakoorts. De delta van de Deltavariant duwde de 10j rente richting een dip van 1.25%.

Hoe snel de beweging startte, zo snel werd zo opnieuw uitgewist. Dinsdag kwam het tot een test van het tot weerstand getransformeerde 1.42% niveau. Hoewel markten tot nog toe vrede nemen met de tijdelijk hogere inflatie these, gingen er toch alarmbellen af na het Amerikaanse inflatiecijfer voor de maand juni. De inflatie steeg onverwacht met 0.9% op maandbasis tot 5.4% (j/j) voor het hoofdinflatiecijfer en tot 4.5% (j/j) voor de onderliggende kerninflatie. Het zijn de hoogste niveaus sinds respectievelijk 2008 en 1991. Het rekbare begrip tijdelijk vertoont de eerste scheurtjes terwijl inflatiemodellen voor de tigste keer hun vooruitzichten aanpasten omwille van de hogere inflatiepiek. Het dient gezegd dat 5%+ inflatiecijfers in het verleden voor veel grotere paniek op de obligatie- en aandelenmarkten zorgde dan deze week. Na de wake-up call flopte een aanbesteding van Amerikaanse overheidsobligaties met een looptijd van 30 jaar. Het rendement flirtte met 2%, wat voor investeerders op die looptijden in deze groei- en inflatiecontext toch een minimum minimorum lijkt.

De rente-opstoot was van korte duur. Een breuk boven 1.42% kwam er niet, waarna Fed-voorzitter Powell in een hoorzitting voor het Amerikaanse Congres opnieuw het fiat gaf voor ontspanning met een herhaling van de beleidslijnen van na de junivergadering. Het economisch herstel draagt nog niet ver genoeg om het gulle monetaire beleid al af te bouwen. Als de inflatie toch ontspoort, zal de Fed niet aarzelen om in te grijpen.

De daling van het lange eind van de Amerikaanse rentecurve blijft raadselachtig. Wie als basisscenario rekening houdt met een sterke groeidynamiek, de rekbare inflatie-opstoot en een op til staande afbouw van obligatieaankopen, komt per definitie uit bij hogere rentes en een steilere curve. Ex-Fed voorzitter Greenspan worstelde tijdens zijn ambtsperiode met een gelijkaardig “conundrum”. Flows en beperkte liquiditeit spelen mogelijk een verstorende rol voor een “normale” marktwerking, maar kunnen niet eindeloos als schaamlapje worden opgedist. Op zoek naar verklarende uitleg komen we uit bij mogelijks te optimistische verwachtingen voor het economische herstel waarbij de neutrale Fed-beleidsrente een pak lager ligt dan in vorige cycli. Het feit dat de Amerikaanse rentecurve in opwaartse rentebewegingen nu al vlakker wordt – een sterkere stijging aan het korte eind van de curve – wijst er wel op dat de Fed sneller dan verwacht in actie zal (moeten) schieten om de (tijdelijk) hogere inflatie het hoofd te bieden. Amerikaanse geldmarktrentes verdisconteren een eerste renteverhoging tegen eind 2022.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

De prijs van gas explodeert

De prijs van gas explodeert

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.