ECB rondt het denkwerk af

Marktrapport

De ECB rondde vorige week onverwacht de strategische denkoefening die ze begin 2020 startte, af. Met weinig gevoel voor timing lichtte topvrouw Lagarde de conclusies toe op een persconferentie afgelopen donderdag, toen markten en analisten de handen vol hadden met een golf van totale risico-aversie. De rust keerde inmiddels terug. Een bescheiden vorm van eerherstel dringt zich op.

Centraal in het nieuwe beleidskader staat de inflatiedoelstelling. “Dichtbij maar beneden 2%” vonden de gouverneurs te vaag en te eenzijdig. Dat komt omdat het model van de ECB destijds de mosterd bij de voor inflatie beduchte Bundesbank haalde. De renteverhogingen in volle schuldencrisis (2011) waren een pijnlijke uitloper van dat beleid. Het nieuwe target is nu 2%. Simpel en helder. Zo moet overigens de algemene communicatie worden: geen jargon maar mensentaal. De doelstelling geldt voor de middellange termijn. Kortetermijn afwijkingen mogen maar enkel als ze tijdelijk zijn. In het andere geval grijpt de ECB in en gaat ze even doortastend te werk bij doorgeschoten als bij te lage inflatie. Symmetrie is het nieuwe codewoord. Let wel: “symmetrisch” betekent niet “gemiddeld”. Dat is de piste die de Fed bewandelt. Met een EMU-kerninflatie al meer dan een decennium minder dan 2% is dat in het geval van de ECB eigenlijk niet geloofwaardig. Al krijgt ze binnenkort wel hulp vanuit statistische hoek.

De ECB zal immers een bredere, voorlopig nog officieuze, inflatiemaatstaf hanteren in de beleidsanalyses. Frankfurt erkent dat huisvestingskosten ondervertegenwoordigd zijn in de huidige HICP. Huur is de voornaamste categorie maar krijgt een gewicht van amper 7,5%. Zo’n slordige 60% bezit een woning en heeft óók aanzienlijke kosten. En die zijn er in de lange vastgoed bullmarkt niet op verminderd. Eurostat, de Europese statistische dienst, stelt al jaren een index op voor die zogenaamde “owner-occupied housing costs”. Omwille van timing, frequentie (het is een kwartaalreeks) en het moeilijke onderscheid tussen investering en effectieve consumptie laat de HICP die achterwege. De officiële inflatie loopt makkelijk op met 0,2-0,5 procentpunten als dat wel in aanmerking wordt genomen.
Zoals verwacht eist ook de groene omwenteling haar plaats op. Klimaat(verandering) wordt onderdeel van de gesofisticeerde modellen zodat de ECB zicht krijgt op de economische en monetaire gevolgen ervan. In de dagelijkse bezigheden van de centrale bank uit het thema zich in nieuwe onderpandregels die een correctie op bepaalde voor financiering aangeboden activa kunnen inluiden.

Tot zover de theorie. Wat met de praktijk? Die verandert eigenlijk verbazend snel. Het nieuwe raamwerk bepaalt in principe de strategie voor de lange termijn. Maar afgelopen weekend zei Lagarde dat de beleidsvergadering van 22 juli al in het aangepaste regime zal kaderen. Omwille van de symmetrie en niettegenstaande de inflatoire gevolgen van zowel de bredere huisvestingskosten als klimaat, moet het monetair beleid mogelijk nog langer soepel blijven. De Française alludeerde op een variant van PEPP na de huidige einddatum in maart 2022. Het is de culminatie van een resem ECB-gouverneurs die al eerder de registers open trokken tegen een voorbarige verstrakking van het beleid. In de aanloop naar 22 juli blijven de (lange) Europese rentes en de euro daardoor wellicht in het defensief.

Europese tienjaarswaprente flirt opnieuw met 0%.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Zwitserse frank niet te stoppen…?

Zwitserse frank niet te stoppen…?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.