China als kanarie in de koolmijn

Marktrapport

China haalt tegenwoordig regelmatig de nieuwskoppen. Eerder deze week ging het over hoe het land de op buitenlandse beurzen genoteerde bedrijven de duimschroeven aanzette met strengere regels inzake big data. Een verkoopgolf rolde over Chinese tech. Vanmorgen bracht China echter een boodschap met nog veel bredere marktimplicaties.

De overheid signaleerde dat de PBOC, de Chinese centrale bank, het monetair beleid kan versoepelen mocht dat nodig zijn. Ze verwees onder meer naar de verplicht aan te houden reserves door financiële instellingen. Het is het meest intensief gebruikte beleidsinstrument van de centrale bank. Door die te verlagen, creëert ze meer ruimte voor kredietverlening naar de reële economie en vooral de kleine(re) ondernemingen en ondersteunt ze de groei, zo luidt de onderliggende redenering.

Dat is meer dan een droge mededeling. De pandemie vond haar oorsprong in China. Lockdowns die later wereldwijd gemeengoed zouden worden, werden voor het eerst van kracht in China. Idem voor de versoepeling van de maatregelen daarna. Het land is met andere woorden koploper in de economische cyclus en is daardoor mogelijk voorbode van wat in eerste instantie de VS en vervolgens Europa te wachten staat. De aankondiging van vanmorgen boezemt in dat verband weinig vertrouwen in. Loert een aanzienlijke groeivertraging van de post-pandemische heropleving om de hoek? Op zich is dat niet zo onverwacht. De Chinese cijfers, zoals het PMI-bedrijfsvertrouwen, wijzen daar al enkele weken op. Het is onder andere het gevolg van de opgelopen grondstofprijzen die het herstel ondermijnen. De aankondiging legt vooral de vinger op een zere wonde; eentje die ook al etterde op de Amerikaanse en Europese markten.

De rentemarkten volgen al langer nauwgezet de economische chronologie (zie figuur). De Chinese tienjaarsrente bereikte eind vorig jaar haar cyclische top, gevolgd door de VS op het einde van het eerste kwartaal met Duitsland/Europa (midden mei) in het zog. De correctieve beweging nadien was o.i. gecontroleerd en niet abnormaal. Wel opvallend is de aanzienlijke valversnelling in de afgelopen dagen. Sinds het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van vorige week vrijdag is de geest uit de fles. De onverwachte stijging van de werkloosheidsgraad, gevolgd door een scherpe terugval in het Amerikaans bedrijfsvertrouwen (diensten-ISM) met intermezzo’s van weinig overtuigende Europese cijfers haalden het reflatiemomentum totaal onderuit. De markt maakt zich zorgen over de groei. Bewijs vinden we in de reële rentes. Die duiken in de VS opnieuw beneden -1%, Duitsland zoekt de recordlaagtes nabij -1,75% weer op. Veel investeerders zien nu hun vermoedens bevestigd. De agressieve herpositionering gaat vanmorgen voort. De 10j.-rente in China flirt met de 3%-steun. In de VS tuimelt ze 6 bpn lager. De koerssprong in februari rond 1,21% geldt als cruciale technische referentie. Duitsland (-4,4 bpn) geeft de steunzone nabij -0,30% op. In tegenstelling tot de vorige dagen, ontsnappen de aandelenmarkten niet. Neen, een saaie zomer is het voorlopig niet.

10j.-rentes: agressieve vervlakking van de curve gaat onverminderd voort.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Zwitserse frank niet te stoppen…?

Zwitserse frank niet te stoppen…?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.