ERMG stopt ermee

Marktrapport

Bij de juli-publicatie kondigde de Economic Risk Management Group (ERMG) ook het stopzetten aan van haar enquêtes naar de economische toestand van de Belgische economie. Die ERMG-enquêtes werden al snel na het uitbreken van de corona-crisis de referentie voor al wie de impact van de pandemie op de Belgische economie nauwgezet opvolgt. De groep nam met de medewerking van belangrijke partnerinstellingen (VBO, BECI, Boerenbond, NSZ, UCM, UNISOC, UNIZO, UWE, VOKA) regelmatig enquêtes af die de toestand van de economie in kaart brachten. Vele duizenden zelfstandigen en bedrijven werkten – ondanks de precaire situatie – mee, wat de representativiteit van de bevraging verzekerde. Het resultaat was een zeer uitgebreide, objectieve en kwaliteitsvolle barometer van de Belgische economie, die wezenlijk heeft bijgedragen tot het uitzetten en bijsturen van het economisch beleid.

Reden voor de stopzetting (zie NBB): “ Aangezien de economische situatie zich langzaam aan het normaliseren is, werd besloten deze zeer arbeidsintensieve bevraging stop te zetten.” Hoewel er in het najaar nog een ‘terugblikenquête’ gepland staat, lijkt deze stopzetting van de ERMG-enquêtes ook een teken van de (verwachte) geleidelijke normalisering en heropening van de economie.

Opvallend is wel dat dit gebeurt vóór de uitfasering van het ondersteunend budgettair beleid dat tot op vandaag een vangnet onder de economie spant. Zonder regelmatige ERMG-enquêtes zal de mogelijke impact van de afbouw van die steunmaatregelen minder strikt gemonitord worden en dit terwijl er toch nog onzekerheid bestaat over de afloop van de crisis. Zo signaleren in deze laatste ERMG-enquête meer dan 3% van de ondernemingen dat een faillissement binnen de zes maanden nog altijd erg waarschijnlijk is (zie figuur 1). Bovendien blijkt uit de meest recente effectieve falingscijfers dat de dalende tendens van sinds de crisis keerde. Het aantal faillissementen neemt voor het eerst sinds de crisis opnieuw toe – weliswaar van een historisch laag niveau. Die tendens moet zeker worden opgevolgd.

De laatste ERMG-enquête bevat ook positief nieuws. Verschillende indicatoren wijzen op een trendmatig afnemende corona-impact op de Belgische economie. Zo bereikte het gerapporteerde omzetverlies in de Belgische economie het laagste niveau sinds het begin van de crisis (8%). De omzetverbetering van juni deed zich bovendien voor in alle sectoren, met als uitschieters de sterkst getroffen sectoren zoals de horeca, reisbureaus of luchtvaart. En ook op de arbeidsmarkt verbeterden de vooruitzichten sterk. Uit de ERMG-enquête blijkt dat bedrijven een toename van de werkgelegenheid met 46.000 eenheden verwachten, hoewel niet alle aanwervingsintenties ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden omwille van structurele flessenhalzen voor bepaalde arbeidscategorieën.

Al bij al presenteerde de laatste ERMG-enquête dus een optimistisch bilan dat een geleidelijke normalisering in het vooruitzicht stelt. Een héél groot verschil met de eerste enquête van meer dan een jaar geleden op 3 april 2020. En zo eindigt de ERMG op een positieve noot.

Verwachtingen m.b.t. faling binnen de 6 maanden (% van bedrijven binnen sector die faling verwachten)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Zwitserse frank niet te stoppen…?

Zwitserse frank niet te stoppen…?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.