Hommeles bij OPEC+

Marktrapport

De onderhandelingen verlopen niet bepaald soepel bij de groep van de belangrijkste olie-exporterende landen (OPEC+). Eerder deze week stelde het Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) haar bijeenkomst met één dag uit. Het JMMC vergadert en petit comité net voor de voltallige ministeriële vergadering van OPEC+. Het is een adviserend orgaan dat de grote jongens meestal een formele aanbeveling voorlegt. Het JMMC hoopte met de extra tijd alsnog tot zo’n voorstel te komen. Dat lukte niet. De druk kwam zo op de schouders van de brede olie-alliantie terecht. Daar moest normaal gezien gisteren een beslissing uit voortvloeien. Maar ook hier belandden de gesprekken in de verlengtijd.

De discussie draait rond de mogelijke verhoging van de olieproductie. OPEC+ staat sinds de uitbraak van de pandemie vorig jaar in een gecoördineerde actie met de voet stevig op de rem. Door de lockdowns en grote algemene onzekerheid kelderde de prijs van olie. De groep greep in april 2020 in met een historische productieknip van 10 miljoen vaten per dag. Daarvan zal na deze maand nog ruwweg de helft in voege zijn. Maar is dat nog wel nodig? Een vat ruwe Brentolie noteerde gisteren even voorbij $76 per vat, het hoogste peil sinds 2018 en bijna het viervoudige van het dieptepunt in 2020. Niet alleen kan een te scherpe olieprijsstijging de economische activiteit afremmen, het voedt ook de inflatie. De Saudische energieminister wierp zich eind vorige maand op als behoeder en zei dat OPEC een rol heeft in het temmen van de prijsontwikkelingen. Het is doorgaans anders, maar Saudi-Arabië speelt ditmaal een voortrekkersrol in het normaliseren van de output.

Het zag er gisteren naar uit dat dit effectief het geval zou zijn. De oliegrootmacht bereikte een principeakkoord met Rusland, de tweede grootste producent (van OPEC+). Vanaf augustus tot en met december zou de productie elke maand met 400 000/dag worden opgehoogd. De originele einddatum van álle productiebeperkingen was april 2022. Er was gisteren ook sprake om die te verlengen tot december. Zo kan het kartel de kat uit de boom kijken. Dat is geen overbodige luxe in het licht van de deltavariant (vraagonzekerheid) en de Iraanse nucleaire kwestie die, indien opgelost, een à twee miljoen extra vaten op de markt kan brengen (aanbodonzekerheid).
Dat zag er allemaal goed uit op papier, tot de Verenigde Arabische Emiraten het eens van dichterbij bekeken. Zij hebben vooral een probleem met de manier waarop de beperkingen berekend worden. Naar hun mening leveren ze proportioneel meer in dan de rest en dat moet veranderen, zéker als de uiteindelijke einddatum nog eens acht maanden opschuift. Rusland en Saudi-Arabië schortten geënerveerd de meeting tot vandaag op. OPEC+ neemt beslissingen met unanimiteit zodat elk lid de facto een veto heeft. Toch is er maar weinig animo om toe te geven aan de VAE want dat is quasi zeker een aanleiding voor gelijkaardige verzoeken van de andere leden.

Olie zelf blijft er behoorlijk rustig onder. De prijs fluctueert in de buurt van maar beneden $76. De markt verwacht dat er van het principeakkoord niet al te ver zal worden afgeweken. Ze heeft allicht gelijk en dat is in principe niet slecht voor de olieprijs. Vóór de OPEC-top rekende de markt namelijk op zo’n 500 000 extra vaten vanaf augustus. Dat is minder dan de voorgestelde 400 000.

Olie (Brent, $/vat) bewaart de kalmte terwijl OPEC+ dat niet doet.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Zwitserse frank niet te stoppen…?

Zwitserse frank niet te stoppen…?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.