Poolse centrale bank: stabiel tot (en met?) 2020

Marktrapport

De Poolse centrale bank hield de beleidsrente gisteren zoals verwacht ongewijzigd op 1.5%. Ze handhaaft dat niveau al sinds maart 2015 en is niet geneigd om daar in de nabije toekomst verandering in te brengen. Gouverneur Glapinski en co verdedigen al sinds vorig jaar het standpunt dat een 1e renteverhoging pas in 2020 zal volgen. Die horizont lijkt alleen maar te verlengen (“steady beyond 2020”).

Groei boven alles luidt het credo van de Poolse regering, die nauwe banden heeft met de centrale bank. Een soepel fiscaal en monetair beleid doen daarbij een stevige duit in het zakje. De Poolse centrale bank weerstond internationale druk om de beleidsrente te verhogen omwille van de Poolse groei, de sterkste in Europa. Glapinski klopt zich na de signalen van de ECB en de Fed op de borst en plaatst zichzelf, Peter Blanker’s onehitwonderneuriënd, in het rijtje der grote centrale bankiers. Hij maakte, aldus zichzelf, niet de fout om het beleid té soepel te maken (touché ECB) en ook niet om te overhaast te werk te gaan met de beleidsnormalisatie (Poolse complimenten in Washington). Dankzij die koers bevindt Polen zich nu beleidsmatig in de ideale positie om een groeivertraging bij de belangrijkste handelspartner, Duitsland, op te vangen. Consumptie, de voornaamste drijver van de Poolse economie, zal een deel van de klap opvangen. De hoge Poolse tewerkstellingsgraad en opwaartse loondruk verhogen het beschikbare inkomen. De Poolse kerninflatie blijft onder de inflatiedoelstelling en het hoofdinflatiecijfer zal de volgende maanden dalen omwille van de lagere olieprijs, een bevriezing van de elektriciteitsprijzen en zwakkere internationale groei.

De markt is ondertussen vertrouwd met de stabiele Poolse monetaire koers. EUR/PLN fluctueert al sinds juli vorig jaar rond het 4.30-niveau. Omwille van de status quo bij de ECB is er de volgende maanden weinig reden om een breuk beneden 4.25 of boven 4.35 te verwachten. Het weinige animo rond het monetaire beleid is omgekeerd evenredig met de storm waarin gouverneur Glapinski is verzeild geraakt. Zijn toekomst staat op de helling na verschillende corruptieschandalen.


Sterke start, maar gevaar niet geweken

De Italiaanse schatkist plaatste gisteren met succes een nieuwe lening met een looptijd van 30 jaar. De vraag oversteeg €35 miljard en het schuldagentschap verkocht uiteindelijk €8 miljard. Een opsteker van jewelste voor Italië, dat eerder deze maand €10 miljard plaatste via een nieuwe overheidsobligatie met een looptijd van 15 jaar. Eind vorig jaar plaatsten beleggers grote vraagtekens bij de Italiaanse financieringsbehoefte dit jaar (ongeveer €260 miljard via de uitgifte van obligaties). De kredietrisicopremie steeg omwille van het beleid van de populistische tandem Lega Nord/Vijfsterrenpartij, de anemische groei en de beslissing van de ECB om te stoppen met de netto-aankoop van Europese overheidsobligaties. Die laatste factor verdient wel een kanttekening omdat de ECB via haar herinvesteringsbeleid dit jaar opnieuw voor grosso modo €30 miljard Italiaanse overheidsobligaties zal kopen. Op het toppunt, in 2016, was dat €130 miljard. Investeerders zijn aan de start van het jaar dus toch bereid, aan een hogere premie, Italiaanse obligaties te kopen. Het softe signaal van globale centrale bankiers helpt. Toch is het gevaar niet geweken. Zwakkere Italiaanse groei slaat waarschijnlijk een groter gat in de begroting wat Italië opnieuw op ramkoers met Europa kan/zal brengen.
 

Figuur - EUR/PLN: vastgeroest tussen 4.25 en 4.35

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

ECB neemt schijnwerpers van Fed af

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

IMF iets optimistischer in update van vooruitzichten

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Fed-beslissing: rustig houden wat rustig is

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s

Vrees wordt waarheid na Europese PMI’s
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.