Bank of England maakt zich nog niet druk

Marktrapport

De Bank of England laat zich voorlopig niet opjagen. Ze hield de beleidsrente gisteren ongewijzigd op 0.1% en repte met geen woord over beleidsnormalisatie. Afscheidnemend hoofdeconoom Haldane blijft in de woestijn prediken voor minder obligatie-aankopen (target £845 miljard ipv £895 miljard).

De cyclus van “belangrijke” centrale bankiervergaderingen loopt asynchroon tussen de ECB en de Fed enerzijds en de BoE anderzijds. In Europa en de VS volgen ze het stramien maart-juni-september-december. In het VK vindt de uitgebreide update, inclusief nieuwe groei- en inflatieverwachtingen, plaats in februari-mei-augustus-november. Vorige maand hield de BoE het doel voor het obligatie-aankoopprogramma ongewijzigd op £895 miljard, maar verlaagde ze wel het wekelijkse opkoopvolume. Daarmee kocht de BoE twee maanden tijd (einde voorzien rond jaarwende ipv eind oktober) en nam ze wat (markt)druk weg om koploper te worden wat betreft rentenormalisatie onder de groten. De echt cruciale vergadering dit jaar wordt mogelijk pas die van november, waardoor de BoE comfortabel kan reageren op de uitkomsten van de ECB en Fed in september.

Wat het beperkte beleidscomité betrof gisteren, uitte de Bank of England zich positiever over de globale en over de Britse groei. De laatste beperkende maatregelen doven in het VK begin juli al uit wat de centrale bank aanzet tot een opwaartse herziening van de verwachte groei in het tweede kwartaal met 1.5 procentpunt. De Britse inflatie steeg in mei voor het eerst in bijna twee jaar tijd boven 2% uit. De volgende maanden zal dat zo blijven met mogelijke pieken boven 3%. Gouverneur Bailey en co houden nog steeds rekening met een tijdelijk fenomeen, al geven ze toe dat de periode van >2% inflatie waarschijnlijk langer zal duren dan verwacht.

Afsluiten deed de Bank of England met een herhaling van haar voorzichtigheidsprincipe. Zolang er onbenutte capaciteit is in de economie wil ze vooral accommoderen en de voornamelijk grondstoffengedreven inflatie tolereren. Pas wanneer de marge is weggewerkt en de groei mee bijdraagt tot een meer structurele inflatiestijging, wil de BoE het monetaire geweer van schouder van veranderen.

Na het signaal van de Fed twee weken terug, sloop het Britse pond ten opzichte van de euro op kousenvoeten tot de sterkste niveaus sinds begin april (EUR/GBP 0.8540). Hier en daar nam rekende iemand er toch al op dat de Britse centrale bank mee zou opschuiven. Het staartrisico voltrok zich niet en duwt EUR/GBP opnieuw richting 0.86, comfortabel in de zijwaartse handelsband sinds begin maart (0.8470-0.8730).

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/GBP nestelt zich comfortabel in het midden van zijwaartse handelsband

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

CBRT waagt zich nog eens op de wisselmarkt

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Duitse continuïteit met nieuwe accenten

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Powell begraaft begrip ‘tijdelijke inflatie’

Zwitserse frank niet te stoppen…?

Zwitserse frank niet te stoppen…?
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.