Norges Bank mikt op september

Marktrapport

Alle aandacht ging woensdag en gisteren naar de Fed. Dat is gezien de marktbeweging die erop volgde niet meer dan terecht. Het nieuws overschaduwde wel een beetje de moment de gloire van Powell’s collega’s in het hoge noorden.

De Noorse centrale bank, Norges Bank (NB), laat al een tijdje duidelijk verstaan dat ze komaf wil maken met het nulrentebeleid. In juni vorig jaar al stelde ze een hogere beleidsrente in een weliswaar verre toekomst voorop. Ze week niet meer af van die graduele normalisatie, zelfs al ontstonden er groeitwijfels toen een nieuwe pandemische golf Noorwegen rond de jaarwisseling en opnieuw in april overspoelde. Over de start van de opwaartse rentecyclus bleef ze vaag: ergens in de tweede jaarhelft. Dat veranderde; het wordt september. En vanaf dan mag het vooruit gaan. Het vooropgestelde rentepad oogt steiler in vergelijking met het kwartaalrapport van maart. Gouverneur Olsen verduidelijkte tijdens de persconferentie dat in de drie kwartalen volgend op september de rente met telkens 25 bpn kan worden verhoogd. Aan het einde van de beleidshorizon (2024) verwacht de NB een rente van 1,5%. Het Noors optimisme volgt de versnelde vaccinatiecampagne en bijgevolg heropening van de economie. De verwachte groei voor dit jaar hield de Norges Bank onveranderd op 3,8% maar ze trok het cijfer voor 2022 stevig op tot 4,1% dankzij een sterke binnenlandse consumptie. Groei in 2023 en 2024 normaliseert richting 1%. Onderliggende inflatie viel recent sneller dan verwacht beneden de 2%-doelstelling. Dat komt o.a. door de aanzienlijke appreciatie van de Noorse kroon sinds 2020, geeft de centrale bank toe. Inflatie blijft waarschijnlijk beneden 2% in de komende jaren. Het maakt de versnelde rentevoornemens des te opvallend. De NB steunt op de gangbare economische theorie waarin onbenutte capaciteit bijkomende productie toelaat binnen een bestaande kostenstructuur. Zolang de capaciteitsbezetting blijft stijgen (m.a.w. de onbenutte capaciteit verdwijnt gaandeweg), zijn de risico’s voor te lage inflatie beperkt. Volgens Olsen is een “normale” bezetting dit jaar nog mogelijk.

Afgaand op de makke reactie van de Noorse kroon, veranderde er in de ogen van de markt niet zo veel. Die ging er al lang vanuit dat de Noren een van de koptrekkers in de beleidsnormalisatie zouden zijn. De concretisering van de start van de cyclus is goed om weten, maar niet meer dan dat. De munt verloor zelfs lichtjes terrein tot EUR/NOK 10,18. We merken wel de scherpe stijging van de korte Noorse swaprente van meer dan 6 bpn (2j.) op. Het renteverschil met Europa bleek de afgelopen jaren een belangrijke richtinggevende factor. Die correlatie liep de afgelopen weken mank maar is daarom niet gebroken. Dat geldt overigens ook voor het verband tussen de NOK en olie: sinds het EUR/NOK-dieptepunt steeg een vat Brent tot enkele dagen geleden met bijna $10. Op korte termijn verstevigen de concrete rente-intenties de bodem onder de Noorse kroon. Het relatieve monetaire voordeel zet in combinatie met de intense economische heropleving en robuuste olievraag EUR/NOK 10 op middellange termijn onder druk. Een breuk lager effent in dat geval het pad in eerste instantie richting 9,81.

EUR/NOK en swaprenteverschillen

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Belgische groei bevestigt economisch herstel

Belgische groei bevestigt economisch herstel

Powell ziet geen reden tot actie

Powell ziet geen reden tot actie

MNB legt kaarten op tafel.

MNB legt kaarten op tafel.

VS-begrotingsbeleid wake-up call voor EMU

VS-begrotingsbeleid wake-up call voor EMU
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.