Arbeidsmarkt geeft geheimen nog niet prijs

Marktrapport

Vierentwintig uur en één payrollsrapport later is het terug naar af voor de Amerikaanse (reële) rente en de Amerikaanse dollar. EUR/USD steeg opnieuw richting 1.2150. De Amerikaanse 10j (nominale) rente viel terug beneden 1.60%. Toch vermoeden we eerder uitstel dan afstel op het scenario dat we vrijdag uit de doeken deden. De Fed-beleidsvergadering van 16 juni blijft met rood omcirkeld als aftrap voor het afbouwdebat van de obligatie-aankopen. In de tussentijd kunnen de ECB-vergadering, veilingen van Amerikaanse overheidsobligaties (dinsdag tot donderdag) en Amerikaanse inflatiecijfers (beide op donderdag) nog voor de nodige volatiliteit zorgen.

Het Amerikaanse Bureau of Labour Statistics schatte het aantal nieuwe betrekkingen in mei op 559 000. Beneden de marktverwachting en een anticlimax na de cijfers (en de marktbeweging) van afgelopen donderdag. Details tonen dat de vrijetijdssector opnieuw locomotief speelt in de jobtoename, al neemt de snelheid wel af tov april (292k vs 328k). Grondstoftekorten(hout)/toevoerproblemen in de bouwsector zorgen ondanks de sterke vraag naar huizen voor een tweede opeenvolgende maand voor een afname van het aantal jobs. In de verwerkende nijverheid – die met gelijkaardige problemen kampt – is de balans deze keer nipt positief (+23k).

De Amerikaanse werkloosheidsgraad daalde van 6.1% tot 5.8%, maar kwam vooral op het conto van een lagere participatiegraad (61.6%). Het aantal werkende of werkzoekende Amerikanen tov de beroepsgeschikte bevolking blijft ver beneden de +- gemiddeld 63% die gangbaar was in de periode voor de Covid-crisis (2014-2019). Zonder die terugval in de participatiegraad zou de werkloosheidsgraad nog steeds ongeveer 8.5% bedragen. In cijfers uitgedrukt zijn er tov februari 2020 nog steeds 7.6 miljoen Amerikanen minder aan de slag. De hamvraag onder academici (en Fed-gouverneurs) luidt hoe structureel die beweging is. Maakt de arbeidsmarkt al dan niet de broodnodige evolutie richting volledige tewerkstelling die verbonden is aan de start van het normalisatieproces door de Fed? Een blijvend Covid-effect betekent immers dat de arbeidsmarkt krapper is dan de cijfers laten uitschijnen. Verhoogde werkloosheidsuitkeringen, schoolsluitingen, vervroegde pensioenen en Covid-smetvrees zijn maar een aantal factoren die Amerikanen aan de zijlijn houden. Wat die eerste factor betreft heerst er op Capitol Hill een intens debat. Verschillende Republikeinen willen snellere uitdoofscenario’s voor de uitkeringen omwille van de economische heropleving en het heropenen van de maatschappij. In juni zou ongeveer de helft van de staten vervroegd (in principe tot september) bepaalde uitkeringen stoppen en zelfs vervangen door aanmoedigingsbonussen om opnieuw aan de slag te gaan. Het effect uit zich mogelijk/hopelijk al in sterke payrolls voor de maand juni. Aan vacatures immers geen gebrek. Het aantal open betrekkingen (gemeten volgens de JOLTS-enquête) scheert recordhoogtes (>8 miljoen) sinds de start van de rondvraag eind 2000.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/USD: payrolls roepen dollarcomeback een halt toe

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

Duitse parlementsverkiezingen zijn voorbode van moeizame coalitievorming

De prijs van gas explodeert

De prijs van gas explodeert

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoog politiek spel over schuldplafond in de VS

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!

Hoera! Inflatie(verwachtingen) steeds hoger!
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.