Zloty zet in op koerswijziging centrale bank

Marktrapport

De Poolse zloty heeft een inhaalbeweging ingezet op het herstel dat we eerder zagen in de Tsjechische kroon en vervolgens in de Hongaarse forint. De ingrediënten zijn dezelfde: aantrekkende groei, hoge inflatie en een centrale bank die daar eindelijk oren naar heeft.

De orthodoxe Tsjechische centrale bank was de logische koploper in het omarmen van het normalisatieproces. Gouverneur Rusnok bevestigde vorige week nog dat een eerste renteverhoging voor juni of augustus zal zijn. De Hongaarse centrale bank (MNB) maakte in april-mei haar bocht door een steeds grotere nadruk te leggen op de inflatoire risico’s. Ze vreest dat de prijsdruk onvermijdelijk deels van structurele aard zal worden. De MNB bereidt een renteverhoging voor – mogelijk ook al in juni – maar ontkoppelt het rentebeleid van de obligatie-aankopen die in stelling blijven.

De Poolse centrale bank (NBP) duwde tot voor kort blind het gaspedaal in: een onvoorwaardelijk lagerentebeleid aangevuld met obligatie-aankopen en zelfs wisselkoersinterventies. In een eerste verwittiging matigde de NBP de zwakke zlotygedachte eerder dit jaar. Recenter wordt ze rechts voorbijgestoken door de economische cijfers en dat zorgt voor nervositeit binnen de anders eensgezinde centrale bankkringen. Vorige week kwam het Poolse statistische bureau met een lichte opwaartse herziening voor de eerste kwartaal BBP-groei (1.1% kw/kw). Gisteren steeg het PMI-bedrijfsvertrouwen in de maakindustrie onverwacht van 53.7 tot 57.2. Samen met andere data wijst de PMI op een forse groeiversnelling in het tweede kwartaal. Ten slotte steeg de Poolse inflatie in mei van 4.3% j/j tot 4.8% j/j, fors boven de 2.5%-inflatiedoelstelling van de NBP zelfs als je rekening houdt met de toegestane 1% afwijking rond die grens. Hoewel de Poolse inflatie mogelijk piekte, zal ze gedurende de rest van het jaar vlot boven de 3.5%-bovengrens blijven.

De publicatie van de cijfers lokte onmiddellijk commentaar uit van NBP-raadslid Hardt. Hij vindt dat de centrale bank in juni al een renteverhoging met 15 basispunten moet overwegen om de inflatierisico’s te counteren. Eerder deze maand losten raadsleden Zyzynski en Gatnar eenzelfde schot voor de boeg. Alle drie de heren hebben het eerder over één of enkele symbolische renteverhogingen eerder dan de echte start van een opwaartse rentecyclus. We verwachten niet dat het zo’n vaart zal lopen dat de NBP volgende week al tot actie overgaat. De sterke groep rond voorzitter Glapinski stelt een eerste renteverhoging nog steeds uit tot de tweede jaarhelft van 2022. Bovendien wil die eerst de obligatie-aankopen – die dit jaar onder de radar al vertraagden – uitdoven. De eerste echte stap van de NBP ligt mogelijk op dat vlak. De Poolse zloty neemt in ieder geval al een voorschot op een U-bocht door de NBP. EUR/PLN viel beneden de 4.47-steunzone, tot de sterkste zlotyniveaus sinds eind 2020. Een volgehouden breuk brengt de EUR/PLN 4.37/4.38 zone (62%-herstelbeweging op EUR/PLN-stijging in 2020/2021 en juni/september 2020 lows) op de radar.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/PLN valt beneden belangrijk steunniveau

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EU kan verschil maken als serie-emittent

EU kan verschil maken als serie-emittent

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Inflatie hoger! Rente … lager!

Inflatie hoger! Rente … lager!

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Poolse centrale bank stelt orde op zaken
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.