RBA houdt rente én toon ongewijzigd

Marktrapport

De Australische centrale bank (RBA) hield de beleidsrente ongewijzigd op 1.50%. In het bijhorend communiqué bleef de toon van voorzitter Philip Lowe onveranderd tegenover de vorige vergadering in december. Een deel van de markt had zich echter verwacht aan een softere positionering, net zoals de Fed en de ECB dat onlangs deden. Problemen op de Australische huizenmarkt en de hoge schuldgraad bij de gezinnen hadden die speculatie verder gevoed.

Toegegeven, de RBA stond ondanks de uitstekende staat van de economie al vrij ‘soft’ gepositioneerd. De groei in het derde kwartaal van vorig jaar vertraagde tot 0.3% (kw/kw). Toch blijft een groei van 2.8% (j/j) solide. De RBA schaafde wel aan de groeiverwachtingen voor dit jaar (3.0% vs. 3.5% in december), beïnvloed door een lager verwachte vraag naar grondstoffen. De centrale bank blijft echter positief over zowel de bedrijfs- als infrastructuurinvesteringen. Daarnaast blijft de Australische economie een sterk arbeidsrapport voorleggen. De werkloosheidsgraad zakte in december van 5.1% tot 5.0%, het laagste niveau sinds de zomer van 2011.

De sterke staat van de Australische economie is op zichzelf onvoldoende om het monetaire beleid te verstrakken. De RBA houdt een inflatiedoelstelling van 2% tot 3% voor ogen en die is (nog) niet bereikt. De sterke economie en de arbeidsmarkt leiden tot op heden nog niet tot voldoende loongroei en bij uitbreiding een groei van het beschikbaar inkomen. De inflatoire druk blijft beperkt. De inflatie klokte in 2018 af op 1.8%, net onder wat de RBA had vooropgesteld (1.9%). ze stelde ook haar prognose voor 2019 neerwaarts bij (2% vs. 2.25% in december).

De sterke economie tegenover de matige inflatie houdt de centrale bank al enige tijd in spreidstand. Gezien de economische cijfers was een verstrakking misschien al te verantwoorden, maar de beperkte loongroei en inflatie boden tegengewicht. Daarnaast blijft de hoge schuldgraad van de gezinnen een probleem. Hogere rentes dreigen het beschikbaar inkomen van de gezinnen verder aan te tasten, wat een rem zet op de binnenlandse consumptie. De dalende prijzen op de Australische huizenmarkt, vooral in Sydney en Melbourne, kunnen op termijn wegen op het consumentenvertrouwen. Bovendien hanteren de Australische banken al strengere leningsvoorwaarden en hogere hypotheektarieven. Ook dat kan voor een hogere rentelast zorgen bij de Australische gezinnen. De RBA erkent de binnenlandse ontwikkelingen, maar sleutelt dus nog niet aan haar beleid.

Voorafgaand aan de beleidsvergadering verloor de Australische dollar terrein. Een deel van de markt had een softere positionering van de RBA verwacht gezien de lager dan verwachte inflatie, de binnenlandse ontwikkelingen en de recente herpositionering van andere prominente centrale bankiers. AUD/USD zit al enige tijd in het defensief. Na de status-quo herstelde het muntenpaar voorzichtig tot 0.725. De problemen in de Australische huizenmarkt en de hoge schuldgraad bij de gezinnen zijn echter nog niet van de baan. Een blijvend herstel van de munt is dus nog niet aan de orde.

 

Figuur - AUD/USD: Aussie dollar veert op na RBA-vergadering

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

Poolse centrale bank houdt zloty in het vizier

2021: een déjà vu van 2013?

2021: een déjà vu van 2013?

Amerikaanse jobstijding: this time is different

Amerikaanse jobstijding: this time is different
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.