RBA houdt voet bij stuk, nu nog.

Marktrapport

Na de snipperdag op de financiële markten gisteren, gaat alles vandaag opnieuw z’n gangetje. De economische kalender is deze week gevarieerd met Amerikaanse, Chinese en Europese cijfers. Down under trapte de Reserve Bank of Australia (RBA) de nieuwe maand af met een beleidsvergadering. Het was dan wel “maar” een tussentijdse reünie, ze stond toch wel in de kijker. Vorige week loste kleine broer Nieuw-Zeeland een schot voor de boeg: het incorporeerde voor het eerst sinds de pandemie een voorwaardelijke renteverhoging in de tweede jaarhelft van 2022. Spoiler alert: de RBA houdt die boot voorlopig nog even af. Ze herbevestigt wel het voornemen om in juli een en ander te bekijken.

Over het algemeen is governeur Lowe best tevreden. De economie herstelt sneller dan verhoopt. In mei voorspelde de RBA een groei van 4,75% voor dit jaar en 3,5% voor het volgende. Dat basisscenario blijft dus (minstens, durven we zeggen) overeind. De prognoses zijn zoals steeds geflankeerd door virus-gerelateerde onzekerheid. Dat is niet bij de haren gegrepen: zo ging de staat Victoria nog maar enkele dagen geleden opnieuw in een korte lockdown. Maar wellicht brengt de vaccinatie hieraan binnenkort een eind. Het gaat ook beter dan verwacht op de arbeidsmarkt. De werkloosheidsgraad daalde in april tot 5,5% en is zo goed op weg richting de 5% voorspeld voor eind dit jaar. Bepaalde segmenten van de economie kampen nu al met een tekort aan arbeidskrachten. Yes, looninflatie! Toch niet. De arbeidsmarkt is nog niet sterk genoeg om nu al zo’n loon-prijsspiraal op gang te trekken, laat staan de onderliggende inflatie blijvend tot bij de 2-3%-doelstelling te brengen. Dat duurt vermoedelijk minstens tot 2024. Tot die tijd verhoogt de RBA de beleidsrente, momenteel 0,1%, niét.

Voor die andere parameter, de 3j.-doelrente, is het mogelijk minder lang wachten. Om die op 0,1% te fixeren, koopt de RBA een bepaalde referentieobligatie op. Volgende maand beslist ze of ze vasthoudt aan de huidige dan wel verschuift naar één met een iets langere looptijd. Het signaal van die beslissing is vele malen groter dan de praktische implicatie. De eerste optie luidt namelijk het begin van het einde van dat avontuur in. Nog in juli buigt de RBA zich over het programma waarmee ze langlopende obligaties opslorpt. De huidige enveloppe van A$100 miljard raakt in september uitgeput. Komt er een 3e tranche? In mei was daartoe bereidheid maar die sneuvelde in het huidige communiqué. Aanbod is er nochtans genoeg: Australië gaat in het fiscaal jaar 2022 meer dan A$106 miljard in het rood (5% van het BBP).

De Australische dollar reageert een beetje teleurgesteld. Die hoopte op (het begin van) een monetaire U-bocht zoals bij een groeiend aantal centrale banken, niet in het minst die van de Nieuw-Zeelandse buur. AUD/USD kwam terug op vroege winsten en noteert nu ongewijzigd rond 0,774. Toch laten Aussie bulls de hoop best niet varen. Aan het huidige hersteltempo en onder een dosis externe groepsdruk is het waarschijnlijker dat de RBA sneller zal moeten schakelen dan omgekeerd. Op middellange termijn hebben we oog voor de eerste weerstand in de buurt van 0,79, gevolgd door 0,80.

AUD/USD: RBA houdt voet bij stuk, maar voor hoe lang nog?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EU kan verschil maken als serie-emittent

EU kan verschil maken als serie-emittent

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Inflatie hoger! Rente … lager!

Inflatie hoger! Rente … lager!

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Poolse centrale bank stelt orde op zaken
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.