Yuan aan een sterke rit bezig

Marktrapport

Vanmorgen maakte China de officiële PMI-vertrouwensindicatoren bekend. Op het eerste gezicht blijft het herstel op koers. De algemene indicator steeg van 53.8 tot 54.2. China lag voorop in het herstel en profiteerde van een sterke vraag van westerse consumenten die hun bestedingen aanpasten aan de coronacontext. Ondertussen is China al in de volgende fase. De groei wordt nu vooral gedragen door de dienstensector. Die indicator versnelde van 54.9 tot 55.2. De verwerkende nijverheid bleef hangen op 51. Op zich is deze rotatie logisch en gewenst. Toch enkele randbemerkingen. De exportorders krimpen ondertussen lichtjes en dat geldt ook voor de tewerkstelling. De prijzen lopen wel stevig verder op. China bevindt zich op een ander punt in de economische cyclus vergeleken met de VS of Europa. Toch houden we er de ontwikkelingen in het achterhoofd wanneer deze week de Amerikaanse ISM’s en arbeidsmarktdata bekend worden gemaakt. Voor centrale banken (en voor de markten) is het oncomfortabel als de groei aftopt (laat staan vertraagt) door ontwikkelingen waarop die centrale banken weinig greep hebben (zoals de trage terugkeer van mensen naar de arbeidsmarkt of verstoringen van de toelevering) of door factoren die (on)rechtstreeks gevolg zijn van het uiterst soepel monetair beleid, zoals hoge grondstoffenprijzen. In dit verband nam China recent maatregelen om speculatie/onnodige voorraadopbouw in grondstoffen af te remmen. Een zoveelste aanwijzing dat het extreem stimulerend beleid zijn grenzen heeft en stilaan voor meer ongewenste neveneffecten zorgt. To be continued.

Terug naar China en de yuan. Die heeft er een sterke rit op zitten. USD/CNY daalde van 6.5750 eind maart tot 6.36, een stijging van 3.25%. De beweging is deels uiting van de algemeen zwakke dollar. De handelsgewogen renminbi (CFETS index) loopt echter ook op. Yuansterkte dus. China orakelt al lang dat het de markt meer wil laten spelen in de bepaling de waardering van de yuan. Toch gaan we er van uit dat de beweging impliciet goedkeuring geniet van de autoriteiten en centrale bank (PBOC). China loopt voorop in de economische en monetaire cyclus en wil oververhitting voorkomen. Dat geldt voor grondstoffenprijzen, maar ook voor de kredietverlening en andere risico’s van financiële stabiliteit. De exportcijfers waren recent iets minder uitbundig, maar de yuan vormt hierbij nog geen probleem.

Inzake het breder monetair kader doet China ook minder aan monetaire compressie (artificieel verlagen van de obligatierentes, bv. via QE). De reële rentes zijn er hoger gebleven dan in de VS of Europa. Dat maakt de yuan aantrekkelijk. Ter illustratie, de 10-j overheidsrente op CNY obligaties bedraagt meer dan 3%. Samengevat: een cyclische voorsprong en een relatief strakker monetair beleid spelen in het voordeel van de yuan. De Chinese autoriteiten (inclusief de PBOC) zijn zeer gevoelig voor stabiliteit en geleidelijkheid. De voorbije dagen volgden eerste waarschuwingen dat de trend niet mag leiden tot speculatief éénrichtingsverkeer. Tot nu heeft de markt daar weinig oren naar. De yuan bevindt zich op het sterkste niveau (tegen de dollar) sinds mei 2018. Vertraging? Ja, maar zeker in een context van algemene USD-zwakte kan de CNY sterk blijven. USD/CNY 6.24 (dieptepunt 2018) is het volgende ijkpunt op de technische grafieken. Zelfs tegen de euro doet de yuan het goed. Daar is EUR/CNY 7.68 de eerste steun (weerstand voor de yuan) al blijft die combinatie ook in belangrijke mate schatplichtig aan de algemene USD-trend (EUR/USD). 

Figuur - USD/CNY (blauw) en EUR/CNY (rood): yuan versterkt.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EU kan verschil maken als serie-emittent

EU kan verschil maken als serie-emittent

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Inflatie hoger! Rente … lager!

Inflatie hoger! Rente … lager!

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Poolse centrale bank stelt orde op zaken
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.