Vlieghe geeft het pond vleugels

Marktrapport

Het bleef de afgelopen weken windstil rond de Britse munt. Sinds begin april fluctueert EUR/GBP binnen een enge handelsband tussen 0,86 en 0,87. De laatste echt noemenswaardige prijsbeweging zagen we op 10 mei. Een bijna nostalgische zweem van politieke onzekerheid verliet toen het pond. De Schotse verkiezingen de dag voordien leverden nét geen meerderheid op voor de nationalistische SNP. Het boegbeeld voor een Schotse breuk met het VK zag zo de plannen voor een nieuw onafhankelijkheidsreferendum minstens uitgesteld. In de wandelgangen circuleert 2023.

Gisteren kwam er nog eens verandering in het anders weinig inspirerende handelspatroon van het pond. EUR/GBP dook van 0,865 richting de steunzone ten zuiden van 0,86. Geen zwakke euro, wel een fermer pond. De oorzaak ligt bij raadslid van de Bank of England Vlieghe. De Brits-Belgische man staat te boek als een monetaire duif met een voorkeur voor een zo soepel mogelijk beleid. Dat was echter niet wat de markt begreep uit een toespraak gisteren. Vlieghe schetste drie verschillende economische scenario’s in functie van de werkloosheidsgraad, elk met een andere betekenis voor het monetair beleid. In zijn basisscenario mondt dit uit in een eerste renteverhoging laat in 2022. Wordt de pessimistische versie bewaarheid, dan is zelfs een negatieve beleidsrente mogelijk. Als de arbeidsmarkt en loondynamiek vlotter dan verwacht herstellen, dan kan een renteverhoging al vroeger in 2022 maar allicht niet vroeger dan het eerste kwartaal. Omdat de arbeidsmarkt-ondersteunende maatregelen (voorlopig) pas eind oktober uitdoven, heeft Vlieghe (en de Bank of England) pas enkele maanden later zicht op de situatie.

Het pond had gisteren enkel oog voor die laatste mogelijkheid. Zo bizar is dat niet, of gelooft u dat de Britse centrale bank zich nu nog aan negatieve rentes zal wagen? Maar zelfs in zijn basisscenario verwacht Vlieghe een eerste renteverhoging sneller dan wat de Bank of England in de nieuwe prognoses eerder deze maand vooropstelde (2023H1). De uitgesproken pondbeweging is evenzeer een uiting van de veranderde monetaire tijdsgeest waarin markten bijzonder gevoelig zijn geworden voor (aanwijzingen van) steunafbouw.

Het was al langer duidelijk dat de Britse centrale bank sneller zou schakelen dan pakweg de ECB of de Fed. Maar waar de BoE begin mei de markt nog teleurstelde met het gebrek aan concrete vooruitzichten, putten sterlingbulls nu moed uit Vlieghe’s optreden. Vanuit technisch oogpunt verandert er voor EUR/GBP voorlopig echter weinig. De 0,8561-steunzone kraakt maar breekt niet. De markt twijfelt of de mening van Vlieghe al gemeengoed is binnen de BoE. Idealiter (voor het pond) krijgt de man op korte termijn bijval van andere BoE-raadsleden en/of van de economische cijfers. We kijken daarom onder meer uit naar de toespraken volgende week van de gouverneur zelve, Andrew Bailey.

EUR/GBP steunzone rond 0,86 kraakt maar breekt voorlopig niet.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EU kan verschil maken als serie-emittent

EU kan verschil maken als serie-emittent

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Inflatie hoger! Rente … lager!

Inflatie hoger! Rente … lager!

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Poolse centrale bank stelt orde op zaken
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.