Dominosteentjes vallen

Marktrapport

Het debat woedt zowat overal. Hoe lang mag/moet het monetair beleid extreem soepel blijven om de economie maximaal kansen te geven maar de inflatie niet te laten ontsporen of geen financiële onevenwichten te veroorzaken. De grote centrale banken (Fed, ECB, BoE..) houden de boot nog af. Verschillende CB’s van ‘kleinere economieën’ staan al een stap verder en bereiden de monetaire normalisatie voor. De drijfveer is niet altijd dezelfde. Sommigen (Canada, Noorwegen, Tsjechië) hebben er goede hoop op dat herstel voldoende krachtig is en steun niet echt meer nodig is. Anderen staan een beetje met de rug tegen de muur door een inflatieversnelling (Hongarije, sommige opkomende landen). Vanmorgen heeft de eerste groep er een nieuw lid bijgekregen: Nieuw-Zeeland. De RBNZ kan midden 2022 de verstrakkingscyclus starten en de rente optrekken tot 1.5% eind 2023.

Op het eerste gezicht blijft het beleidscommuniqué voorzichtig. De economie kan nog even steun gebruiken. Daarom blijft de beleidsrente op 0.25%. De RBNZ blijft obligaties aankopen binnen de enveloppe van NZ$ 100 mld en kredietverlening naar bedrijven ondersteunen. Na een verwachte contractie vorig fiscaal jaar (2020/21, -0.9%) rekent de RBNZ op 3.8% groei dit jaar en 3.3% volgend jaar, waardoor de economie gedurende de beleidshorizon naar volledige capaciteitsbezetting terugkeert. De groei krijgt nog even het label ‘onevenwichtig’. De dienstensector, in belangrijke mate toerisme, heeft het moeilijk omdat voorlopig alleen de Australische buren welkom zijn binnen de Trans-Tasmaanse bubbel. Na een afkoeling in Q1 zal de private consumptie herstellen, gesteund door een nog steeds gul fiscaal beleid. Ook piek in de werkloosheid (5.2% in september) is  achter de rug. De RBNZ geeft zelfs toe dat volledige tewerkstelling korter bij is dan aanvankelijk ingeschat. Op zich goed nieuws, al wordt verdere tewerkstellingsgroei bemoeilijkt omdat de vraag naar arbeid niet altijd wordt ingevuld door werkkrachten met de juiste competenties. De inflatie steeg tot 1.5% j/j in kw1, maar kan oplopen tot 2.6% omwille van de gekende ‘tijdelijke factoren’. Na een ‘terugval’ (1.7% in 2022) blijft de inflatie nabij het midden van de RBNZ doelzone van 1.0%-3.0%. (1.9 in 2023, 2.2% in 2024). In het recente verleden waren hoge huizenprijzen (omwille van de lage rente ) een belangrijke topic in Nieuw-Zeeland. De regering verplichtte de CB zelfs om deze factor meer expliciet in overweging te nemen bij haar beleid. Hier ziet RBNZ de druk wat van de ketel gaan, onder meer door een hoger woningaanbod en maatregelen m.b.t tot de kredietverlening.

De bocht van de RBNZ vanmorgen gebeurde subtiel, maar is wel een echte ‘bocht’. In februari was er van rentenormalisatie nog geen sprake en stond zelfs de deur naar renteverlaging nog op een kier. Nu is er een (voorwaardelijk) normalisatiepad met een eerste renteverhoging in H2 2022. Dat is significant. Het aankoopprogramma van obligaties zal mogelijk ook trager lopen dan verwacht waardoor de enveloppe in maart volgend jaar niet zal uitput zijn. Hiervoor is in de eerste plaats een technische uitleg: minder aanbod aan obligaties door een afnemend tekort. Dat is natuurlijk ook een teken van herstel. Ondanks de ietwat ‘gecamoufleerde’ communicatie van de RBNZ heeft de markt het signaal begrepen. Zowel de korte rente (2-j, 0.33%, + 7 bp) als de lange rentes (10-j, 1.87% + 8 bp) veren op. De Kiwi dollar wint dan weer meer dan 1.0% tegen een (toegegeven zwakke) USD tot boven NZD/USD 0.73. De volgende technische referentie ligt op 0.7465 (top februari). Wie is de volgende om zijn bocht te nemen?

Figuur - NZD/USD: kiwi dollar krijgt uitzicht op rentesteun.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EU kan verschil maken als serie-emittent

EU kan verschil maken als serie-emittent

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Inflatie hoger! Rente … lager!

Inflatie hoger! Rente … lager!

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Poolse centrale bank stelt orde op zaken
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.