De kracht van herhaling

Marktrapport

Vorige week woensdag legden de Fed-notulen nog de eerste barstjes tussen de meningen onderling bloot. Gisteren probeerden een clubje gouverneurs alweer de rangen te sluiten, en met succes. Bewust of niet, feit is wel dat de Amerikaanse dollar er een prijs voor betaalt. Gisteren nestelde EUR/USD zich opnieuw ten noorden van 1,22. Vanmorgen vervolgt het koppel de weg hoger. Het ruimt voorlopig de laatste horde van 1,2243 uit de weg, iets waar het de afgelopen week niet in slaagde. De januaritop van 1,2349 komt in het vizier.

Wat is er gisteren dan allemaal gezegd? Gouverneur Brainard gaf de aftrap. Ze verwacht dat inflatie de komende maanden inderdaad zal versnellen tot voorbij de symmetrische 2%-doelstelling. Maar, voegt ze eraan toe, wat écht telt zijn de inflatieverwachtingen, en die blijven zeer goed verankerd tussen grosso modo 2,4% en 2,6%. Het risico op een blijvend hoger dan toegelaten prijsstijging is daardoor beperkt. Bostic van de Atlanta Fed maakte een simpele vraag-en-aanbodanalyse: de vraag explodeert vandaag maar het aanbod houdt geen gelijke tred. Het resultaat is inflatie, maar wel slechts voor eventjes en onvoldoende voor een reactieve Fed om er tegen op te treden. Bullard (St-Louis Fed) trad hem daar in bij, al gebeurde dat iets genuanceerder. Hij verwacht inflatie boven 2% minstens tot in 2022. Dat zal zich gedeeltelijk vertalen in oplopende prijsverwachtingen. Het is hoe dan ook nog te vroeg om vandaag al over een afbouw van het monetair beleid te spreken. Geef het nog enkele maanden, klinkt het. Bullard linkte midden april de discussie aan een vaccinatiegraad van 75%. Ongeveer 40% van de totale Amerikaanse bevolking is ondertussen volledig gevaccineerd. 50% kreeg al minstens één prikje.

Op zich is de toegevoegde waarde van het verbaal offensief gisteren miniem. Het ging vooral over de eensgezindheid. Als het engagement van de Fed in de ogen van de markt sinds woensdag al een beetje wankelde, is dat bij deze rechtgezet. De boodschap kwam mogelijk nog iets sterker binnen dankzij een eerdere gelijkaardige boodschap vanuit de ECB. Voorzitster Lagarde pleitte vrijdag eens te meer voor soepele financiële randvoorwaarden en zei dat de centrale bank de rentestijging nauw in de gaten houdt.

De kracht van herhaling leidde tot overtuiging: het inflatiedebat gaat in de markt even liggen. De prijsverwachtingen stabiliseerden gisteren en gaan ook vandaag nergens heen. De Amerikaanse reële rentes stapten gemakkelijk mee in het verhaal van de Fed en gaven gisteren tot 3 basispunten op. Zo is het natuurlijk nooit goed voor de Amerikaanse munt. Een hoge(re) rente omwille van stijgende inflatie(verwachtingen) helpt de Amerikaanse munt niet maar een ‘lagere’ rente in anticipatie op een blijvend soepele Fed is ook USD-negatief. De steun van 89,68 in de handelsgewogen dollar (DXY, 89,60) kraakt. Voor EUR/USD kijken we zoals gezegd uit voor een volgehouden breuk boven 1,2243.

EUR/USD voorlopig voorbij laatste horde richting 1,2349.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EU kan verschil maken als serie-emittent

EU kan verschil maken als serie-emittent

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Inflatie hoger! Rente … lager!

Inflatie hoger! Rente … lager!

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Poolse centrale bank stelt orde op zaken
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.