PMI’s leggen groot onevenwicht bloot

Marktrapport

Bedrijven kunnen de vraag niet volgen met prijsstijgingen tot gevolg. Zo luidt de simpele conclusie van de meest recente Europese PMI-bedrijfsvertrouwensindicatoren. De samengestelde PMI – een rondvraag bij aankoopdirecteurs – steeg meer dan verwacht (53.8 tot 56.9) tot het hoogste niveau in meer dan drie jaar tijd.

Details tonen dat de index voor nieuwe orders voor de volledige zone en de volledige economie piekt op een niveau laatst gezien in 2006. Bovendien is het verschil tussen uitpuilende orderboekjes en (half)-afgewerkte producten die de fabriekspoort verlaten het grootst sinds de start van de peilingen. Bedrijven zien hun inventarissen aan recordtempo slinken. Ondanks een toename van de tewerkstelling klagen ze over openstaande vacatures. Tegelijkertijd zorgen nog steeds verstoorde productiekettingen voor een forse toename van de levertijden. Er bestaat dus een groot onevenwicht tussen gebrek aan materiaal en personeel (aanbod) enerzijds en een gigantische inhaalvraag anderzijds.

Het laat zich raden waartoe dit onevenwicht leidt: hogere prijzen! Aan de producentenkant is er al langer sprake van inflatoire druk. Denk maar aan recordkoersen voor grondstoffen, stijgende transportkosten en schaarste van bepaalde inputbronnen (vb chips). Tot nu toe rekenden producenten die kosten maar mondjesmaat door naar de eindconsument. Daar kwam vorige maand serieus verandering in. De indicator die peilt naar outputprijzen schiet naar een recordhoogte. Het is een zoveelste bewijs dat inflatie de volgende maanden nog verder zal toenemen. Als de vraag-aanbodvergelijking niet snel herstelt, dreigt de prijstoename een structureel karakter te krijgen in tegenstelling tot de gangbare tijdelijke narratief.

Op sectorniveau stabiliseerde de PMI voor de verwerkende nijverheid nabij topniveaus (62.8) terwijl de diensten-PMI opveerde van 50.5 tot 55.1, het hoogste niveau sinds juni 2018. Het heropenen van de Europese economieën speelt hierin uiteraard de voornaamste rol. Europese Covid-maatregelen waren in mei het soepelst sinds oktober vorig jaar. Op landenniveau valt op dat Duitsland – conservatief wat betreft omkeren lockdownmaatregelen – deze maand onder doet tov Frankrijk en de rest van de Europa.

Europese rentes en EUR/USD bevinden zich beiden kortbij weerstandsniveaus. In de aanloop naar de PMI’s slaagden ze er niet in om de kaap van respectievelijk 0.2% (EU 10j swap rente) en EUR/USD 1.2243 te ronden. De sterke onderliggende boodschap van de PMI’s, zowel naar groei als naar inflatie toe, suggereren dat het vermoedelijk slechts een kwestie van tijd is vooraleer beide weerstandszones sneuvelen. Bij breuken bevinden de volgende targets zich op 0.40% en op EUR/USD 1.2349.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/USD 1.2243: laatste horde voor hersteltop

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EU kan verschil maken als serie-emittent

EU kan verschil maken als serie-emittent

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Inflatie hoger! Rente … lager!

Inflatie hoger! Rente … lager!

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Poolse centrale bank stelt orde op zaken
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.