Fed-notulen leggen eerste breuklijnen bloot

Marktrapport

De notulen van Fed-vergaderingen komen en gaan. Meestal toch. Maar gisteren niet. We spoelen even terug naar 28 april. De Fed had een weinig spectaculaire beleidsvergadering achter de rug. De persconferentie achteraf door voorzitter Powell was zeer eenzijdig gekleurd en stond uitsluitend in het teken van maximale tewerkstelling. Daar beginnen een aantal gouverneurs zich stilaan toch wat oncomfortabel bij te voelen.

De globale ondertoon van de notulen weerspiegelt weldegelijk de boodschap van Powell, laat dat duidelijk zijn. De Amerikaanse economie en arbeidsmarkt hebben elk nog een lange weg af te leggen vooraleer de donkere coronabladzijde definitief kan worden omgedraaid. Ruime ondersteuning door het monetair beleid is om die reden nog lang nodig, ook al waren de economische cijfers tot dan niets minder dan indrukwekkend. Sommigen, “a number of participants” in Fed-jargon, beginnen daarvan te schuifelen op hun stoel. Zij vinden dat als de economie zo snel blijft herstellen, de discussie over een afbouwplan van het obligatie-opkoopprogramma, nu $120 miljard per maand, moet starten. Een grote “als”, dat beseffen we wel. Sinds 28 april versterkten enkel de inflatiecijfers (4,2% j/j) de these van deze monetaire “haviken”. Het arbeidsmarktrapport, kleinhandelsverkopen en zelfs het ISM-bedrijfsvertrouwen stelden allen soms fors teleur. De belangrijke randvoorwaarde is m.a.w. voorlopig niet vervuld.

Toch is dat een belangrijke nuance die Powell toen achterwege liet. Hij zei dat het niet het moment was om het zogenaamde taperdebat nu al te starten. Op zich is dat niet tegenstrijdig met de notulen. Wél trad de Fed in de fase die dat voorafgaat: ze denkt na over de timing van de discussie. Dat is meer dan zomaar een detail, zeker voor markten die een zeer gul monetair beleid inmiddels goed gewoon zijn én telkens opnieuw te horen krijgen dat dit nog wel voor een lange periode zo zal zijn. Het gevolg was een begrijpelijke marktreactie. Amerikaanse rentes schoven tot 4 basispunten hoger voor middellange looptijden (5-7j). Maar vooral de onderliggende dynamiek sprak boekdelen: reële rentes boekten bijna 10 bpn winst terwijl de inflatieverwachtingen zowat de helft daarvan verloren. Dat is een gunstige mix voor de dollar. Die redde voor even zijn vel en versterkte van de technische steun van EUR/USD 1,2243 tot 1,2175 bij sluiting. Voor de handelsgewogen greenback spreken we over de vergelijkbare steunzone van 89,68 om opnieuw boven 90 post te vatten.

In Europa stelden we gisteren overigens een gelijkaardige dynamiek vast. Duitse reële rentes dikten met 3 à 4 bpn aan ten koste van de inflatieverwachtingen. De beweging was in eerste instantie ingegeven door de Financial Stability Review van de ECB. Ze waarschuwde daarin onder meer voor “remarkable exuberance” in sommige financiële markten. Dat is minstens deels door toedoen van het monetair beleid. Het lijvige rapport verwees ook naar de oplopende inflatie in de VS. Dat kan de marktverwachtingen omtrent normalisatie door de Fed verscherpen en in ware Covidstijl ook het Europese continent “besmetten”. De Fed-notulen van gisteren komen wat dat betreft allicht als een onaangename verrassing voor de ECB.

Fed-notulen vertonen eerste breuklijnen tussen gouverneurs onderling.

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EU kan verschil maken als serie-emittent

EU kan verschil maken als serie-emittent

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Inflatie hoger! Rente … lager!

Inflatie hoger! Rente … lager!

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Poolse centrale bank stelt orde op zaken
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.