De toekomst van (de conferentie van) Europa

Marktrapport

Het scheelde niet veel of ze was er niet gekomen, die conferentie over de toekomst van Europa. Alles stond klaar voor een plechtige opening op Europa-dag (9 mei). Getouwtrek tussen het Europees Parlement (EP), de Raad en de Commissie (EC) over de machtsverdeling en vertegenwoordiging in haar beslissingsorganen werd de lancering van de conferentie bijna fataal. Alleen een compromis in ware Europese stijl kon ze nog redden. In de ultieme vorm zal de conferentie geleid worden door een Executive Board, waarin de drie Europese instellingen (de Raad, de Commissie en het Parlement) vertegenwoordigd zijn. Op het einde van de rit legt de Board de resultaten van de Conferentie voor aan de Voorzitters van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie. Die resultaten komen tot stand in een plenaire vergadering, met vertegenwoordiging van onder meer het EP, de nationale parlementen en een burgervertegenwoordiging. Om burgerparticipatie aan te moedigen lanceerde de EC recent een platform, de burger-agora’s, waar deze ideeën besproken worden.

De Franse President Macron lanceerde het idee voor het eerst in 2017. Hij wou voorafgaand aan de Europese verkiezingen van 2019 een breed burgerdebat rond de toekomst van Europa. Het voorstel werd echter over de verkiezingen getild en daarna – in 2019 – opgepikt door EC-voorzitter von der Leyen en op muziek gezet door het Europees Parlement en de Commissie. De doelstelling van deze conferentie: de identificatie van uitdagingen voor de EU op middellange termijn en discussie over mogelijke hervormingen van de Europese instellingen.

Het was vooral de Frans-Duitse non-paper die vlees op het bot van de conferentie zette. Volgens deze paper moet de conferentie zich richten op hervormingen die de EU hechter, democratischer en meer soeverein maken. Het benoemde ook een aantal socio-economische domeinen als grote uitdagingen voor de toekomst: klimaat, sterkere economie, gezondheid, digitale transformatie of migratie en veiligheid. Men denkt bijvoorbeeld ook aan het creëren van een Europees minister van Financiën. Italië voegde in zijn non-paper ook de afwerking van de bankenunie (EDIS) toe aan het lijstje. De implicaties van de conferentie zijn dus niet op voorhand verwaarloosbaar.
Het oorspronkelijke plan voorzag dat de conferentie twee jaar zou lopen: van mei 2020 tot in het voorjaar van 2022 Corona gooide roet in het eten, maar de nieuwe planning voorziet nu in een looptijd van één jaar zodat de conclusies nog altijd gepland staan voor de eerste helft van 2022. Ondanks de valse start op 9 mei zet de conferentie nu vaart achter haar consultaties van de bevolking. De uitkomst van die burgerbevraging blijft echter onzeker. Volgens een recente enquête is meer dan de helft van de EU-burgers optimistisch gestemd over de toekomst van de EU. Maar er is werk aan de winkel. Het aandeel pessimistisch gestemde burgers neemt sterk toe, van 25% in 2007 tot 37% in 2019.

De kans dat de conferentie uiteindelijk verwatert is vrij groot. Het kluwen in het beslissingsproces is misschien een voorteken van een moeizaam proces. Toch kan men niet uitsluiten dat de conferentie leidt tot belangrijke veranderingen. Europa vormt zich van crisis tot crisis en de coronacrisis heeft duidelijk aangetoond waar het Europees kader barst en kraakt. We staan bovendien voor een aantal belangrijke uitdagingen (gezondheid, klimaat, vergrijzing) die de Europese burger niet onberoerd laten. Burgerparticipatie zou dus wel eens kunnen leiden tot bijkomende hervormingen.

Optimisme over de toekomst van Europa (in % van de respondenten)

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EU kan verschil maken als serie-emittent

EU kan verschil maken als serie-emittent

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Inflatie hoger! Rente … lager!

Inflatie hoger! Rente … lager!

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Poolse centrale bank stelt orde op zaken
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.