Sterke data overtuigen dollar niet (meer)

Marktrapport

Trump’s adviseur Larry Kudlow “voorspelde” het al enkele dagen eerder: het jobrapport (‘payrolls’) scoorde afgelopen vrijdag alweer uitzonderlijk hoge punten. De Amerikaanse arbeidsmarkt trapte 2019 af met 304 000 bijkomende jobs. De markt stelde een “bescheidenere” toename van 165 000 voorop. De forse stijging gaat wel gepaard met een neerwaartse herziening voor december 2018 van 312 000 tot 222 000. De participatiegraad (63.2%) klom tot het hoogste niveau sinds eind 2013. De stijging van de beschikbare arbeidskracht leidde wel deels tot een lichte toename van de werkloosheidsgraad van 3.9% tot 4%. De loongroei bleef beperkt tot 0.1% m/m (3.2% j/j).

De data bevestigen een uiterst sterke arbeidsmarkt die voorlopig weinig last heeft van de recent opgeheven “government shutdown”. Toch blijven we voorzichtig voor forse conclusies zonder meer. In de ‘household survey’ (CPS), de aan de payrolls gelieerde enquête die o.m. als basis dient voor de participatie- en werkloosheidsgraad, stellen we de impact van de politieke impasse wel vast. Dat komt omdat de honderdduizenden overheidsmedewerkers in tijdelijke werkloosheid geen deel uitmaken van de officiële payrolls, maar wel van de CPS. We merken verder ook op dat de responsgraad op de payrolls-enquête uitzonderlijk laag bleef (rond 61%). Dat viel in december ook voor en leidde uiteindelijk tot een forse herziening (cf. supra). In januari doet zich mogelijk een gelijkaardige situatie voor. Tot slot ondergaat het rapport in januari typisch enkele technische herzieningen. De interpretatie van de cijfers gebeurt dus best behoedzaam.

De belangrijke kanttekeningen zijn mogelijk een verklaring van de beperkte dollarreactie onmiddellijk na de publicatie. Maar het is wellicht slechts de helft van het verhaal. Kort na het arbeidsmarktrapport zette het ISM-bedrijfsvertrouwen (verwerkende nijverheid) een forse stijging van 54.3 tot 56.6 neer. Het herstel was nagenoeg integraal op het conto van de deelcomponent “nieuwe orders” (van 51.3 naar 58.2) te schrijven. Dat is belangrijk omdat het onderdeel een indicatie over de economische toekomst biedt. Het is in de laatcyclische Amerikaanse economie dan ook één van de meest gevolgde indicatoren.

Toch reageerde de greenback ook dan maar koeltjes. Dat is vrij opmerkelijk in het licht van de Amerikaans-Duitse renteverschillen die nochtans met 6 à 7 basispunten opliepen. Het suggereert vooral een murw geslagen dollarmarkt. De Fed maakte vorige week een stevige u-bocht en het is onwaarschijnlijk dat de recente stroom aan cijfers de centrale bank tot een nieuwe ommekeer dwingt temeer omdat de (loon)inflatie vooralsnog niet ontspoort. Tegen de achtergrond van aanhoudend zwakke EMU-data houden we rekening met meer zijwaartse EUR/USD-handel binnen de 1.12/15-handelsband. Het vergt waarschijnlijk een doorbraak in één van de hete economische hangijzers voor een duurzame breuk. Het handelsconflict is daar één van. De Trump-administratie klonk positief over de recente gesprekken in dat verband. In de wandelgangen van het Witte Huis gonst het van geruchten over een ontmoeting tussen Trump en zijn Chinese evenknie eind februari. Misschien laat Trump daar morgen tijdens de “State of the Union” een ballonnetje over op.
 

Figuur - EUR/USD: meer zijwaartse handel zonder doorbraak in hete hangijzers?

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Deze publicatie vormt een algemene duiding van de financieel-economische actualiteit op korte termijn en kan niet beschouwd worden als onderzoek op beleggingsgebied. Deze publicatie kan evenmin worden beschouwd als beleggingsadvies of als beleggingsaanbeveling met betrekking tot de beschreven financiële instrumenten en houdt op geen enkele wijze een beleggingsstrategie in. Deze publicatie maakt een kleine niet-geldelijke tegemoetkoming uit die ook gratis ter beschikking wordt gesteld van het publiek.
BC group.De informatie opgenomen in deze publicatie mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm. KBC Bank NV heeft beroep gedaan op de door haar betrouwbaar geachte bronnen voor de informatie opgenomen in deze publicatie. De accuraatheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie wordt evenwel niet gegarandeerd. Er wordt niet gewaarborgd dat de voorgestelde scenario’s, risico’s en prognoses de marktverwachtingen weerspiegelen noch dat ze in realiteit tot uiting zullen komen.
KBC Bank NV noch enige andere vennootschap van de KBC-groep (of enige van hun aangestelden) kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie en de gegevens vermeld in deze publicatie.
KBC Bank is een kredietinstelling naar Belgisch recht en staat onder het prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Duitsland). Concreet oefent de Europese Centrale Bank het toezicht uit via een “Joint Supervisory Team” waarvan ook personeelsleden van de Nationale Bank van België (NBB, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be) deel uitmaken.
KBC Bank NV staat ook onder toezicht van de FSMA voor wat het toezicht op de gedragsregels en de financiële markten betreft (Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be).
KBC Bank NV maakt deel uit van de KBC-groep. De website www.kbc.com bevat uitgebreide informatie over de KBC-groep.

Gerelateerde publicaties

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

“Financiële voorwaarden” is nieuwe ECB-mantra

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

BoC mogelijk vooroploper op weg naar ‘normalisatie’

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Europese curvecontrole blijft een verre droom

Pond bokst boven soortelijk gewicht

Pond bokst boven soortelijk gewicht
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.