MNB is klaar voor renteverhoging

Marktrapport

De Hongaarse centrale bank (MNB) wijzigt van koers. Wie nog twijfelde na de vorige beleidsvergadering eind april of de inflatiecijfers vorige week wordt vanochtend over de streep getrokken door vice-gouverneur Virag. Nieuwe groei- en inflatievooruitzichten zullen in juni het startschot geven voor een opwaartse rentecyclus en luiden gelijktijdig het afbouwproces in van sommige niet-conventionele steunmaatregelen.

De aandachtige lezer merkte in het beleidscommuniqué van april al op dat er verandering op til is. Tot dan hingen neerwaartse Covid-gerelateerde economische risico’s in de balans met opwaartse inflatierisico’s via een mogelijk zwakkere munt (stijging rentes in kernlanden). In april helde de balans naar de inflatoire kant over door toevoeging van het risico op zogenaamde tweede ronde effecten, waarbij de producenten hun hogere productiekost (stijgende grondstoffenprijzen, verstoorde internationale productiekettingen, hogere transportkost, schaarste,…) doorrekenen aan de eindconsument. Om de boodschap nog te camoufleren volgde de tegenwoordige bijna obligate toevoeging dat de MNB door een tijdelijke inflatie-opstoot zou kijken.

De inflatiecijfers voor de maand april stuurden een tweede waarschuwing. Inflatie steeg meer dan verwacht met 0.8% op maandbasis en 5.1% op jaarbasis (van 3.7% j/j in maart). De j/j-lezing is de hoogste sinds 2012 en een eind boven de 3%-inflatiedoelstelling van de MNB, zelfs rekening houdend met de 1%-tolerantieband. De onderliggende kerninflatie steeg tot 3.1% j/j. Basiseffecten, energieprijzen en indirecte belastingen vormen een belangrijk deel van de inflatie-opstoot en kunnen nog onder het label “tijdelijk” vallen, maar de heropening van de economie draagt bijvoorbeeld via diensteninflatie ook bij aan de stijging. Die tweede-ronde effecten kunnen de komende maanden verder aan kracht winnen.

Het inflatoire waarschuwingsschot en de effectief hogere inflatie noopten vice-gouverneur Virag er vanochtend toe om een kat een kat te noemen. Hij zei vrij formeel dat de centrale bank de beleidsrente in juni al kan verhogen. Vorig jaar voerde de MNB een pseudo-verstrakking door via een hogere 1-weeksdepositorente (0.75% vs 0.60% basisrente). De focus ligt nu duidelijk op de effectieve beleidsrente terwijl de spread tov de depositorente (15 basispunten) vermoedelijk in tact blijft. De MNB zal haar niet-conventionele programma’s uitdoven, maar Virag benadrukte dat uiterst voorzichtig zal worden omgesprongen met het aankoopprogramma van overheidsobligaties.

De Hongaarse forint had sinds die bewuste aprilvergadering al de wind in de zeilen. Van EUR/HUF 364 ging het geleidelijk aan richting 355 ondanks een onstabiel risicoklimaat. Vanochtend verlaat het muntenpaar de zijwaartse consolidatieband sinds september vorig jaar (EUR/HUF 353/370) en noteert de forint aan het sterkste niveau sinds vorige zomer. Een volgehouden breuk maakt van EUR/HUF 343 de volgende technische referentie. De Hongaarse (swaprentes) stijgen zo’n 15 basispunten aan het korte eind van de curve, terwijl het langere eind er zo’n 2 basispunten op vooruitgaat. Daar beperkt  de QE-belofte de impact.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/HUF: forint geniet van rentesteun

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EU kan verschil maken als serie-emittent

EU kan verschil maken als serie-emittent

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Inflatie hoger! Rente … lager!

Inflatie hoger! Rente … lager!

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Poolse centrale bank stelt orde op zaken
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.