Tsjechische centrale bank wijkt niet

Marktrapport

De Tsjechische centrale bank hield de beleidsrente vorige week ongewijzigd op 0.25%. Het plan om later dit jaar tot normalisatie over te gaan blijft ondanks een tegenvallend eerste kwartaal overeind. Meer zelfs. De CNB wordt iets preciezer. De eerste renteverhoging komt er ceteris paribus kort na de jaarhelft. Vermoedelijk mikt de CNB op de augustusvergadering wanneer ze over een nieuw uitgebreid inflatierapport beschikt. In die context wordt zelfs een tweede renteverhoging voor het einde van het jaar mogelijk. Voor 2022 lezen we tussen de lijnen dat de CNB met drie renteverhogingen van 25 basispunten in het achterhoofd speelt. De Tsjechische centrale bank weerstond aan de druk om over te gaan tot obligatie-aankopen of andere niet-conventionele stimulus wat het aanknopen met renteverhogingen een pak makkelijker maakt.

Een nieuwe Covid-golf gooide begin dit jaar roet in het eten van de Tsjechische groei. Waar andere centrale banken door de tijdelijk hogere inflatie kijken om de monetaire koers nog lang uiterst soepel te houden, kijkt de orthodoxe CNB door de tijdelijke economische dip om het monetaire beleid toch zoals gepland te verstrakken. Nieuwe groeivooruitzichten tonen dat enkel de timing van de groeicyclus wijzigt. Het eindpunt (pre-pandemieniveaus) blijft hetzelfde (eind 2022). De groeivoorspelling voor 2021 bedraagt nu 1.2% (tov 2.2% in februari) en die voor 2022 4.3% (tov 3.8%).

Samen met de verwachte groeivoorspelling is inflatie de voornaamste reden waarom de CNB opnieuw wil afstappen van het lagerentebeleid. De inflatie zal zich de volgende kwartalen nabij de bovengrens (3%) van de tolerantieband rond de 2%-doelstelling nestelen. Voor 2021 geeft dit een opwaartse herziening van 2% tot 2.7% en voor 2022 van 2.2% tot 2.4%. Hogere energie- en voedselprijzen maken een belangrijk deel uit van de inflatiestijging, maar de CNB is beducht ook voor opwaartse inflatierisico’s van nog steeds verstoorde internationale productiekettingen en van hun mogelijke overloopeffecten naar de eindconsument. Voor april steeg het hoofdinflatiecijfer gisteren alvast meer dan verwacht, van 2.3% j/j tot 3.1% j/j, en boven het virtuele plafond uit. De voor de centrale bank relevante inflatie die geen rekening houdt met de effecten van hogere accijnzen is iets lager.

De Tsjechisch kroon had wel oren naar de CNB-boodschap. EUR/CZK liet het vorige jaardieptepunt (25.65) achter zich en nadert 25.50. De kroon blijft voorlopig zelfs sterk ondanks het fragielere algemene beursklimaat. Vanuit technisch oogpunt is het dieptepunt uit 2020 (EUR/CZK 24.77) de volgende horde. Net daarin schuilt het gevaar voor de beleidsintenties van de CNB. Het is een publiek geheim dat ze een sterkere wisselkoers op gelijke hoogte zet met renteverhogingen wat betreft monetaire verstrakking. Voor eind dit jaar stelt de CNB een wisselkoers van EUR/CZK 25.40 voorop. Eind 2022 is dat EUR/CZK 24.80.

Mathias Van der Jeugt, KBC Marktenzaal

EUR/CZK: rentesteun door CNB nadert voor CZK

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EU kan verschil maken als serie-emittent

EU kan verschil maken als serie-emittent

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Inflatie hoger! Rente … lager!

Inflatie hoger! Rente … lager!

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Poolse centrale bank stelt orde op zaken
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.