NBP is blind voor inflatie

Marktrapport

Wat hebben centrale banken vandaag de dag met elkaar gemeen? Juist, de visie op (tijdelijke) inflatie. Zo’n breed gedragen consensus lokt, of zou dat toch moeten, gezonde scepsis uit. Dat is met name zo wanneer inflatie onverwacht en ver boven de doelstelling uitstijgt. Dat is het geval in Polen.

De Poolse centrale bank (NBP) streeft naar 2,5% inflatie met een tolerantie van 1 ppt langs weerszijden. In april bedroeg de gemiddelde prijsstijging maar liefst 4,3% j/j. Toch maakte de NBP zich tijdens de beleidsvergadering maar weinig zorgen. Veel, zoniet alle stuwende factoren zijn namelijk van voorbijgaande aard. Ze verwijst onder meer naar de verstoorde logistieke kettingen maar ook naar basiseffecten van de olie-, voedsel- en elektriciteitsprijzen. Bovendien kijken centrale banken voornamelijk naar inflatie gecorrigeerd voor die componenten. Maar dat wringt een beetje in het geval van Polen waar de drie grosso modo 40% van het consumptiemandje uitmaken. De NBP verwacht dat inflatie de komende maanden boven de maximaal toegelaten 3,5% blijft om in de loop van volgend jaar opnieuw af te koelen. Tegen dan zijn de economie en arbeidsmarkt (en looninflatie) verantwoordelijk voor het verdere prijsverloop. De toekomst oogt alvast goed maar onzeker. Polen slaagde erin om een volledig ontspoorde derde golf in te dijken dankzij strenge maatregelen. Binnenkort zal de economie flink aantrekken dankzij een sterk binnenlands én globaal vraagherstel, maar niet zonder een uiterst accomoderend beleid van 0,1% beleidsrente en kwantitatieve versoepeling.

De NBP behoudt haar recent aangenomen neutrale appreciatie van de zloty. Ze vindt de Poolse munt voorlopig zwak genoeg. Aan 4,57 noteert EUR/PLN niet zo gek ver van de pandemische hoogtepunten (dieptepunt voor de zloty). Het koppel kan nog wel even in die buurt vertoeven zolang de NBP de oogkleppen voor inflatie aan houdt. Het is wel zaak om die tijdig af te nemen en enige beleidsnormalisatie in het vooruitzicht te stellen. Anders dreigt een vicieuze cirkel van hogere (verwachte) inflatie, negatieve(re) reële rentes en een zwakke(re) zloty. Vraag maar aan Hongarije.

Norges Bank

We gaan nog even naar Oslo. Daar zorgde de Norges Bank tijdens een tussentijdse beleidsvergadering vanmorgen voor een status quo van het nulrentebeleid. “En wat met de obligatie-aankopen?” De Norges Bank heeft geen dergelijke programma’s lopen. In maart liet ze zich economisch optimistischer uit. Noorwegen zal de pandemie sneller dan verwacht verteren met een groei van 3,8% dit jaar, 3,4% in 2022 en ongeveer 1% in de twee jaren daarna. Dat blijft min of meer overeind, al voegt de centrale bank er aan toe dat de coronamaatregelen de afgelopen maanden wat verstrengden. Noorse (kern)inflatie bleef in maart relatief hoog maar zal omwille van de versteviging van de Noorse kroon en gematigde loondruk convergeren richting de 2%-doelstelling. De centrale bank houdt vast aan het voornemen om de beleidsrente diep in de tweede jaarhelft te verhogen. Die nakende rentesteun samen met een door het globaal herstel geschraagde olieprijs houdt volgens ons de wind in de zeilen van de Noorse kroon. EUR/NOK 10 is voorlopig iets te hoog gegrepen maar waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd. EUR/NOK 9,83 is dan de eerstvolgende technische referentie.

EUR/PLN: een voor inflatie blinde NBP houdt zloty zwak

Bron: Bloomberg

Disclaimer:

Dit document is opgesteld door de KBC Economics - Markets desk en is niet opgesteld door de afdeling Research.  De desk bestaat uit Mathias Van der Jeugt, Peter Wuyts en Mathias Janssens, analisten bij KBC Bank N.V., die gereguleerd wordt door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze marktadviezen zijn het resultaat van een kwalitatieve analyse, waarin ruimte is voor ervaringen uit het verleden en persoonlijke beoordelingen. De standpunten zijn gebaseerd op de huidige marktomstandigheden en kunnen elk moment veranderen. De meest prominente input komt van publiek beschikbare gegevens, financieel nieuws, economisch en monetair beleid en courante technische analyses. De KBC Economics - Markets desk heeft redelijke inspanningen geleverd om deze informatie te verkrijgen uit bronnen die zij betrouwbaar acht, maar de inhoud van dit document is opgesteld zonder dat er een inhoudelijke analyse is gemaakt van deze bronnen. Er is niet beoordeeld of deze inzichten al dan niet geschikt zijn voor een bepaalde belegger. De meningen zijn onze huidige meningen op de datum die op dit materiaal staat en kunnen tegengesteld zijn aan eerdere aanbevelingen als gevolg van veranderde marktomstandigheden. De auteurs staan niet in voor de nauwkeurigheid, volledigheid of waarde (commerciële of andere) van dit document. Evenmin zijn de auteurs aansprakelijk jegens degenen die dit overzicht ontvangen voor de inhoud ervan of voor enig verlies of schade (hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk, schending van wettelijke of andere verplichtingen ) als gevolg van enig handelen of nalaten op basis van deze inhoud, evenmin voor enige vordering  tegen de auteurs met betrekking tot de inhoud van of de informatie in dit document. Eventuele meningen die hierin worden geuit, weerspiegelen het oordeel ten tijde van het opstellen van het overzicht en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Gezien de aard van dit advies (gekoppeld aan valuta en rente) is het advies over het algemeen niet specifiek van aard.   Als zodanig is er geen verwijzing naar enig corporate finance contract en als zodanig is er geen 12 maanden overzicht op basis van de verschillende adviezen. Dit document is slechts geldig gedurende een zeer beperkte periode, als gevolg van de snel veranderende marktomstandigheden.

Gerelateerde publicaties

EU kan verschil maken als serie-emittent

EU kan verschil maken als serie-emittent

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Geeft de Fed het startschot voor marathon?

Inflatie hoger! Rente … lager!

Inflatie hoger! Rente … lager!

Poolse centrale bank stelt orde op zaken

Poolse centrale bank stelt orde op zaken
KBC gebruikt cookies om je surfervaring aangenamer te maken. Zo kan KBC ook beter inspelen op je behoeften en voorkeuren. Door verder te surfen ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Meer info? Of wil je geen cookies? Klik hier.